צו תקדימי לבז”ן: סגירת מתקן שלא עמד בהיתר הפליטה שלו

המשרד להגנת הסביבה הודיע היום (חמישי) על הוצאת צו תקדימי כנגד בז"ן המחייב הפסקת מתקן פעילות הייצור ביטומן המייצר אספלט לכבישים. זאת, בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה. לבז"ן ניתן עד ה-16 באפריל לתקן את הדברים, אז תופסק פעילות המתקן. זו הפעם הראשונה בה מקבלת החברה צו סגירה למתקן של עומד בתנאי הפליטה.

בין ההפרות שבגינן נסגר המתקן: ובהן אי-שדרוג מתקן (סקראבר) המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בז"ן באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים (המבוטא כ-TOC). במתקן זה ארעה לאחרונה דליקה של שמן מכונות, שלא דווחה כאירוע סביבתי משום שלא מדובר בחומר מסוכן.

בעקבות גרימת זיהום אוויר חריג והפרת הוראות היתר הפליטה, המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברת בז"ן ממפרץ חיפה צו להפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, המשמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום .

למשרד הועברה עמדת משרד התחבורה, כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ופגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית, וכן הבהרה ממשרד הכלכלה כי הביטומן חיוני למשק ובתי הזיקוק הם הספק היחיד בישראל . לאור זאת, ניאות המשרד לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות – אין באפשרות המשרד לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים, והסגירה תתבצע עד ה-16 באפריל.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "לצערי הרב, קבוצת בז"ן – ולא בפעם הראשונה – לא עומדת בדרישות הסביבתיות של המשרד להגנת הסביבה. מתקן ייצור הביטומן של בז"ן מזהם את האוויר, לא עמד בדרישות המשרד ולא עמד בלוחות הזמנים שהצבנו להתקנת מתקנים להסדרת הפליטות . לכן, המשרד להגנת הסביבה מודיע היום על הפסקת הפעילות של המתקן בתום 3 חודשים של היערכות, עד שהמפעל יעמוד בכל הדרישות של המשרד ויתקין את כל המתקנים הנדרשים לשם כך. המשרד להגנת הסביבה לא יאפשר חריגה מהדרישות המחמירות הנדרשות בהיתר הפליטה שהוגדרו באופן ברור ושקוף. עמדת הדרג המקצועי שהוצגה בפניי, הייתה חד-משמעית בנושא, וכהרגלי אני נותן להם גיבוי מלא. אני מקווה שהדבר יהיה תמרור אזהרה ברור גם לקבוצת בז"ן לגבי מתקניה האחרים וגם לגבי כל המפעלים המזהמים במשק. לא נהסס בעתיד כשנידרש לפעול בנחישות מול מי שיזהם ולא ניתן לפגוע בבריאות התושבים והסביבה".

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "עתיד תעשיית הדלקים במדינת ישראל הוא נושא השרוי במחלוקת. עמדת המשרד להגנת הסביבה ידועה, ולפיה הגיע הזמן לסיים את זיקוק הדלקים בישראל וכי על הממשלה להיערך עד 2030 לכל המאוחר לסגירת המתחם הפטרוכימי בחיפה. יחד עם זאת, כל עוד מפעל בז"ן פועל, אנחנו נדאג שיפעל בתנאים המיטביים, שלא יגרמו לזיהום אוויר במפרץ חיפה. המשרד מפקח על המפעלים בצורה הדוקה, וגם בעתיד, בכל פעם שיתגלו חריגות, נפעל להפחתת הזיהום – בחיפה, ובכל מקום בארץ".

בעקבות הליך השימוע ובהיות מפעל בתי הזיקוק ספק הביטומן היחיד בארץ, הודיע המשרד להגנת הסביבה למשרדי הממשלה הרלוונטיים, כי נשקלת אפשרות הוצאת צו להפסקת השימוש למתקן הביטומן, לאלתר, על מנת להפסיק את ההפרה החוזרת והנשנית והמתמשכת של הוראות החוק וגרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר.

בתגובה, הבהיר משרד הכלכלה, כי מתקן הביטומן בבתי הזיקוק חיפה הוא הספק היחידי של ביטומן למשק הישראלי בהיקף של כ-250 אלף טון בשנה. כמו-כן, ציין כי מוצר זה הוא הכרחי למשק, המשמש הן את תעשיית האיטום של מבנים, גגות ומבנים תת קרקעיים והן את ענף התשתיות.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הבהיר כי המפעל הוא חיוני ביותר, וכי כל תהליך ייצור האספלט במדינת ישראל תלוי בו. משרד התחבורה הוסיף כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ובכך יצירת פגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית מבחינת פיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם. שני המשרדים ביקשו שלא לסגור את המתקן, ולאפשר לו להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית, עד להקמת מתקן הטיפול בסוף שנת 2020.

על אף החשש שהביעו המשרדים ולאור החומרה הסביבתית, עמד המשרד על כך שיש להפסיק את החריגות. לאחר בחינת עמדת משרדי הכלכלה והתחבורה והבטיחות והדרכים כי מפעל זה הוא מפעל חיוני, בשל היותו ספק יחיד של הביטומן, ולאור חיוניות הביטומן למשק, כחומר אשר בלעדיו יופסק ייצור האספלט בכל המשק, דבר שעלול ליצור פגיעה קשה בפיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם, המשרד יהיה מוכן לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות, אין באפשרות המשרד לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים ולא מעבר לכך.

מהלך תקדימי

עד כה הליכי האכיפה כנגד מפעלי קבוצת בז"ן בשל עבירות סביבתיות כללו סנקציות כלכליות ואף חקירות פליליות, אך לא כללו הוראה להשבית מתקנים. כאשר עיריית חיפה ניסתה להוציא צו סגירה למפעל כרמל אולפינים, המשרד להגנת הסביבה לא גיבה את העירייה, והסביר כי פעולת העירייה הייתה נמהרת, וקדמה לתוצאות החקירה המקבילה שקיים המשרד באותו עת.

תלונות חוזרות ונשנות

במשך שנים פונים פעילי סביבה באיזור חיפה הוקריות למשרד להגנת הסביבה בדרישה להחמיר את האכיפה כנגד בז"ן. גם החלטה זו, הנוגעת למפעל הביטומן, לא מתייחסת להפרות אחרות לכאורה של קבוצת בז"ן, כאשר בשנת 2019 מעידים פעילים על 10 חריגות מתועדות המפירות את התקן היממתי לפליטות בנזן בתחנות ניטור אשר כיווני הרוח שנמדדו בהם מתואמות עם פליטה ממפעלי הקבוצה. הנושא לא זכה עד כה לפעולות אכיפה, אף שהתקן הסביבתי בהיתר הפליטה מתיר רק 7 חריגות יממתיות בשנה מסוג זה. עוד הסבירה החברה כי מדובר בשריפה של שמן מכונות למשך זמן קצר, שאינו נחשב לחומר מסוכן, ולכן אינו נתון לרגולציה שהמפעל צריך לעמוד בה בתחום החומרים המסוכנים או בתחום הפליטות לאוויר

תגובה מחברת בז"ן תתפרסם לכשתתקבל.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website