צפי האוצר ל-2019: הכנסות המדינה יעלו ב-12 מיליארד שקלים ביחס להכנסות השנה החולפת

באוצר מעדכנים את הצפי להכנסות המדינה בשנת 2019. בעקבות פרסום נתוני החשבונואות הלאומית של הלמ"ס עדכן אגף הכלכלן הראשי באוצר את קצב הצמיחה הצפוי ל-3.1% בשנת 2019. כך, הצפי הוא כי הכנסות המדינה יעלו ב-12 מיליארד שקלים ביחס להכנסות בשנה שעברה, אך תחול ירידה של 4.7 מיליארד שקלים מהנתון שנחזה בזמן אישור תקציב 2019.

אגף הכלכלן הראשי צופה כי הכנסות המדינה יעמדו בשנת 2019 על 318.4 מיליארד שקלים, וכי ההוצאה התקציבית לשנת 2019 תעמוד על 400.7 מיליארד שקלים. כך, צופים באגף הכלכלן הראשי שהגירעון לשנת 2019 יעמוד על 3.5%, אך חוזרים ומדגישים את רצונם להקטין את הגירעון. "נכון למועד זה, הפרשים בתחזית ההכנסות ובתחזית ההוצאות מביאים לתחזית גרעון מעודכנת של 3.5% (לא סופי) לשנת 2019. בעת הזו משרד האוצר מקדם צעדים מבניים, אשר אושרו בממשלה ויוכלו להביא לצמצום הגרעון לרמה של 3.4 אחוז ואף למטה מכך" נמסר מאגף הכלכלן הראשי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website