“קושי לבצע הערכה מדויקת”: משרד החינוך ממליץ לבתיה”ס לדחות את מבחני המיון במתמטיקה

משרד החינוך ממליץ לבתי הספר להימנע ממבחני ההקבצות במתמטיקה לשנת הלימודים הבאה, ולאחד את תכני הלימוד לכיתות י’ בחודשים הראשונים של השנה כך שיתאימו לשתי רמות הלימוד במקצוע. בהודעה יוצאת דופן שפרסם המשרד הבוקר (שלישי) נאמר כי ההצעה נועדה לאפשר לתלמידים להשלים פערים שנוצרו בזמן הלמידה מרחוק ובימי שגרת הקורונה.

בתחילת כל שנת לימודים משובצים תלמידי כיתות י’ לשתי רמות של לימודי מתמטיקה – רמה נמוכה, המיועדת לבגרות בשלוש יחידות לימוד, ורמה גבוהה המיועדת לבגרות ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד. השיבוץ נעשה בהתאם לתוצאות מבחנים שנערכים לתלמידים בתחילת השנה. כעת ממליץ המשרד לבתי הספר שלא לערוך את מבחני השיבוץ בתחילת השנה, אלא לבנות תכנית מאוחדת, ולמיין את התלמידים חודשיים לאחר שנת הלימודים, או בתום המחצית הראשונה.

במשרד מציינים כי "המעבר ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה מעורר קושי לבצע הערכה מדויקת של רמת התלמידים",וכי בחודשיים הראשונים של שנת הלימודים תשפ"א, בתי הספר יתנו דגש על צמצום הפערים בחומרים שנלמדו, חיזוק מיומנויות למידה, היכרות עם צוותי ההוראה והשתלבות במסלול מוגבר במתמטיקה. "כעבור חודשיים, או בתום המחצית הראשונה ללימודים, ניתן יהיה לחלק את התלמידים לקבוצות למידה".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

המשרד הודיע גם כי בתחילת שנת הלימודים יפעיל עבור בתי הספר תכנית שנועדה להעניק למורים כלים לשילוב בין הוראה מרחוק להוראה בכיתות‌, באמצעות שיעורים מצולמים ומערכות למידה ממוחשבות.​ התכנית שתיקרא ‘לומדים קרוב רחוק’ תפעל בשיתוף קרן טראמפ.

סוגיית הפערים הלימודיים עקב המעבר ללמידה מרחוק עלתה מספר פעמים בחודשים האחרונים. למאות אלפי תלמידים בישראל אין גישה לאמצעים טכנולוגיים או אינטרנט במהלך הסגר, או שברשותם גישה חלקית בלבד, ולמדינת ישראל ומשרד החינוך אין כיום תוכנית פעולה רחבה כיצד לסייע להם, למשל ברכישת מחשבים ניידים אישיים. בנוסף דיווחו תלמידים רבים על קשיים מהותיים ביכולת ללמוד דרך המחשב – חלקם עקב קשיי למידה מאובחנים, או קושי להתרגל לאופן הלמידה החדש ללא הורים או גורמים אחרים שיכלו לסייע להם.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לכרבע ממשקי הבית בישראל אין אינטרנט ול-16% אין מחשב ביתי. בעוד ל-78% ממשקי הבית היהודים יש גישה לאינטרנט,  ל-51% ממשקי הבית הערבים אין חיבור לרשת. דו"ח שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת באפריל הזהיר מסכנה ממשית להרחבת פערים בעקבות המעבר ללמידה מקוונת, שתלווה את מערכת החינוך עוד זמן רב.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website