קו לעובד: בשנת 2019 חלה עליה של כ-23% במקרי המוות עקב תאונות עבודה

בקו לעובד ובפרויקט ‘נרתמים’ מונים 86 עובדים שנהרגו השנה בתאונות עבודה – המספר הגבוה ביותר לדבריהם בשני העשורים האחרונים, המהווה עליה של כ-23% לעומת השנה שעברה. נתון זה מהווה מגמה הפוכה ליעד שקבע לעצמו משרד העבודה והרווחה בתכנית העבודה לשנת 2019 – הורדת מספר ההרוגים בכלל הענפים בכ-10%. לצד זאת נרשמו בקו לעובד דיווחים על 352 פצועים בדרגות בינוני עד קשה לאורך השנה האחרונה בתאונות עבודה.

36% מהתאונות הקטלניות נגרמו בשל נפילה מגובה (בענף הבניין אחראי גורם זה ל-49% מהתאונות הקטלניות ול-44% מההרוגים). 21% בשל פגיעת רכב עבודה (כולל מלגזות). 18% מהתאונות נגרמו בשל פגיעת חפץ כבד, 9% בשל קריסה של גורמים שונים במקומות העבודה, 5% בשל התחשמלות, 5% בשל פגיעת מכשירי עבודה ו-6% בשל גורמים אחרים.

תאונות עבודה קטלניות לפי גורמי היפגעות – 2019 (מתוך: דו”ח סיכום שנת 2019 של קו לעובד ופרויקט ‘נרתמים’ / גרפיקה: אידאה)

בקו לעובד מונים 47 הרוגים בענף הבניין, המהווים 56% ממניין ההרוגים הכולל, זאת על אף שענף הבניין מהווה כ-8% בלבד מכלל המועסקים בישראל. גם כאן, מציינים בקו לעובד, מדובר בעליה של כ-12%, לעומת יעדי המשרד שדיברו על ירידה של 10% גם ברמה הענפית. על פי פילוח ההרוגים לענפים שביצעו בקו לעובד, בענף השירותים והמסחר נהרגו 16 הרוגים, בענף התעשייה 13, בענף החקלאות שבעה ובענפים אחרים נהרגו שלושה עובדים.

בקו לעובד ציינו כי בענף הבניין 34% מההרוגים בתאונות העבודה הינם יהודים אזרחי ישראל, 27% הינם ערבים אזרחי ישראל, 27% הינם פלסטינים, 10% הם עובדים זרים, ואילו 2% הם עובדים שזהותם לא התפרסמה.

זהות העובדים שנהרגו בתאונות עבודה בבניין – 2019 (מתוך: דו”ח סיכום שנת 2019 של קו לעובד ופרויקט ‘נרתמים’ / גרפיקה: אידאה)

בעקבות הנתונים, ממליצים בקו לעובד על יישום המלצת ועדת אדם משנת 2014, להקמתה של רשות לאומית לבטיחות ולבריאות תעסוקתית שתכלול תחת קורת גג אחת זרוע אכיפה, זרוע מניעה ומרכז למחקר ולניהול ידע בתחום, זאת בניגוד למצב כיום בו ישנו פיצול בין מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כרגולטור, לבין המוסד לבטיחות וגיהות העוסק במחקר, בהדרכה ובהכשרה. עוד תובעים בקו לעובד אימוץ מפתח תקינה למפקחים ביחס למספר העובדים במשק. כך לדוגמה ב-OECD נקבע כי במדינות מפותחות צריך להיות מפקח על כל 10,000 עובדים ובמדינות מתפתחות על כל 20 אלף עובדים. על פי מפתח זה נדרשים בישראל כ-400-200 מפקחים, כשבמשרד העבודה ציינו לאחרונה כי רק ב-2020 הם צופים שמצבת המפקחים תעלה ל-75.

לצד זאת, תובעים בקו לעובד את הגברת ההרתעה על קבלנים מפרי חוק ורשלנים בענף הבניין, בין היתר באמצעות שיפור ומיצוי ההליכים הפליליים נגדם, חזרה להפעלת מדיניות הקנסות המנהליים, שהפסיקה מאז אפריל האחרון והגדלה של משך צווי הבטיחות המוטלים על אתרים בעקבות תאונות או בעקבות ריבוי ליקויים. לצד זאת קראו לרשם הקבלנים במשרד השיכון והבינוי להגביר את הסנקציות על קבלנים רשלנים, תוך קביעת קריטריונים ברורים ושקופים להטלתן על חברות רשלניות. כמו כן, מתחו ביקורת על אי יישום ההחלטה באוצר למנוע מקבלנים רשלנים להתמודד למכרזים ממשלתיים, ועל הפרסום כי בכוונתו לבחון מחדש נוהל זה.

הרוגי תאונות עבודה בשנת 2019 (עיבוד: אידאה)

נתוני קו לעובד נאספים לאורך כל השנה ומתבססים ברובם על דיווחי מד"א והמשטרה, תוך הסתייעות בתקשורת ויש פער בינם לבין נתוני משרד העבודה והרווחה. בשנה שעברה מנה משרד העבודה 70 הרוגים בתאונות, 35 מתוכם בבניין. בקו לעובד לעומת זאת, מנו בשנה שעברה 42 עובדים שנהרגו בענף הבניין לבדו. חלק מפער זה יכול להיות מוסבר בכך שבמשרד העבודה לא סופרים תאונות מעבר לקו הירוק. השנה פרסם משרד העבודה רק כי הוא מונה רק 38 עובדים שנהרגו בענף הבניין, ולא ציין מספר כולל של הרוגים בכלל ענפי המשק (מזה כשנה וחצי לא פרסם המשרד גם דו"ח מפורט של אירועי התאונות שנחקרו על ידו, כפי שהיה מפרסם בעבר). כאמור, נתוני קו לעובד מדברים על 47 הרוגים בענף הבניין לבדו, ולראשונה החלו השנה לאסוף נתונים גם על ענפי משק אחרים בהם מנו 39 הרוגים. נציין כי ארגון נוסף המקיים איסוף נתונים עצמאי הוא הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, בה מונים 87 הרוגים בתאונות עבודה בכלל, ומתוכם 46 הרוגים בענף הבניין לבדו.

"למנהל הבטיחות המידע העדכני ביותר אודות פצועים והרוגים, אודות הנסיבות בהן מתרחשות התאונות" ציינו בקו לעובד. "בידיו היכולת והמשאבים לנתח את המידע בכדי להוביל לשינוי מדיניות אמיתי אשר יציל חיי אדם, אך הרגולטור בוחר שלא לעשות זאת. זו שנה שנייה ברציפות שאינו מפרסם "דו"ח תאונות עבודה שנתי", או מנתח עבור הציבור את המצב והסכנות הקיימות בתחום הבטיחות בעבודה. כל פרסומיו הינם טפיחה על שכמו ומגננה, במקום להגן על מי שבאמת זקוקים לכך – העובדים. בוואקום שיוצר הרגולטור, בהיעדר אכיפה ומידע, נותר התפקיד בידי החברה האזרחית".  בהתאם לכך, הוסיפו בקו לעובד לדו"ח גם את רשימת החברות הקבלניות שהן ‘שיאניות’ הצווים בשנת 2019: עם 16 צווי בטיחות – ‘אסום – חברה קבלנית לבניין בע"מ’ ו’אלרואבי, סחר והשקעות בע"מ’. עם 15 צווי בטיחות – ‘מחאמיד תופיק חברה לבניין ופיתוח בע"מ’, ‘יצחק שטרן ושות" בע"מ ו’חברת האחרים שש לבניה בע"מ’. עם 13 צווים – ‘ח.י.י.מ ביתן בע"מ’, עם 12 צווים – ‘נאות שמיר ש. בע"מ’, עם 11 צווים – ‘א.ד. אשר זגורי עבודות בניין בע"מ’, עם 10 צווים –  ‘חברת אחים משהור בנין ופתוח בע"מ’ ו’מגדלי המרכז הנדסה ובניין בע"מ’.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website