קו לעובד: ההתחמקות מחוק הפיקדון בחקלאות – פגיעה בעשרות אלפי עובדים

לאחר ששר האוצר משה כחלון משך בלחץ החקלאים את הסכמתו להטלת חוק הפיקדון על עובדים זרים בענף, מאיים ארגון קו לעובד לפנות לבג"צ. "פעולתך מובילה ולמעשה נותנת גושפנקא והיתר לפגיעה נרחבת בזכויותיהם הקוגנטיות (מחייבות) של עשרות אלפי עובדים מוחלשים ופגיעים" כתבו במכתבם לשר כחלון בשבוע שעבר. "טענות הלובי החקלאי נגד העברת הפיקדון משמען הודאה עזת מצב, ובפה מלא, בהפרה נרחבת של החוק". העתירה הוכנה בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות פליטים ומהגרים במרכז הבינתחומי.

קרן הפיקדון משמשת כדי להבטיח את תשלום רוב הזכויות הסוציאליות לעובדים מחד, באמצעות הטלת חובה על המעסיק להפריש סכומים אלו לקרן בניהול המדינה – ולתמרץ אותם לצאת מישראל עם תום רישיון העבודה שלהם מאידך. הכספים משתחררים עבורם עם עזיבתם את הארץ בלבד, ובמקרים בהם הם נשארים בישראל שלא כדין מבוצעים להם ניכויים הדרגתיים מהכספים שהצטברו. בקו לעובד טוענים כי התנגדות החקלאים להחלת חובת הפיקדון, והטענות כי הפיקדון ייקר את עלות העבודה, נובעים מנורמות פסולות של ניצול לכאורה והפרת חוקי העבודה והזכויות הסוציאליות הנפוצות בהעסקת עובדים זרים בענף.

כיום בענפי הבניה, הסיעוד ובקרוב אף בענף המלונאות, חייבים מעסיקי עובדים זרים להפריש חלק מהפרשותיהם הסוציאליות לקרן. ביולי 2018 אושרו בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת  גם תקנות הפיקדון עבור עובדים זרים בחקלאות  – בהסכמתו ותמיכתו המלאה של שר האוצר.

אולם חמישה חודשים לאחר מכן, ערב יציאת הכנסת לפגרת הבחירות, נדהמה הוועדה כשנציגת המשרד מסרה בה כי ‘שר האוצר חוזר בו מהסכמתו’. נציגות האוצר סירבו להסביר בוועדה את שינוי עמדתו של השר, ורק השיבו מספר פעמים כי הנושא מצוי בסמכותו, אולם מידיעה שפורסמה כמה שבועות אחר כך בעיתון ‘קו לעובד’ עולה כי ההחלטה התקבלה בעקבות פניית ראשי התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור ואבשלום וילן לכחלון. צור, המכהן גם כיו"ר תנועת המושבים, הצטרף לאחרונה למפלגתו של שר האוצר והובטח לו כי ידרוש עבורו את משרד החקלאות בממשלה הבאה.

באותו הפרסום, כינה וילן את חובת הפיקדון כ’מס מיותר’ שיביא לדבריו לקריסת משקים. בניגוד לדבריו, הבהירו קו לעובד במכתבם לשר כי "בקרן הפיקדון יופקדו כספים שהם רק חלק, ואפילו לא כלל, הזכויות הקוגנטיות המוקנות לעובדים בענף החקלאות ולכלל העובדים בישראל כגון הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורין. על החקלאים, כמו על כל מעסיק בשוק העבודה בישראל, חלות חובות אלו. הקרן אינה מוסיפה זכויות, אלא מעניקה אפיק למימוש הזכויות האלה, ומקלה על גבייתם של כספים הנובעים מזכויות מגן".

עוד ציינו כי מניסיונם, עובדים רבים בענף החקלאות אינם מקבלים בפועל את זכויותיהם, לא בתקופת עבודתם ולא בסיומה, וכי פקודת דמי הפיקדון שנקבע ביולי מכסים רק כשני שליש בממוצע מדמי הזכויות הסוציאליות המגיעים לעובדים אלו על פי חוק. "אולם היא מהווה בסיס מסוים, ומבטיחה לפחות חלק גדול מזכויות העובדים. זכויות אשר בלא קרן הפיקדון – אין לעובדים סיכוי ממשי לקבל, ולא אחת, אף אין מודעות לכך שהם זכאים להן".

במכתב ששלחו קו לעובד והקליניקה לשר בשבוע שעבר הבהירו כי הן מטילות ספק בסמכותו של השר לחזור בו מהסכמתו. "פעולות אלו אינן יכולות לצלוח את מבחנה של הביקורת המהותית, נוכח הפגיעה הנרחבת בזכויותיהם הקוגנטיות של עשרות אלפי עובדים מוחלשים ונוכח שיבושם החמור של סדרי עבודתה של הכנסת ושל עקרון הפרדת הרשויות" כתבו וקראו לשר להסיר התנגדותו מפרסום התקנות. "כאמור, במידה ולא תפורסמנה ברשומות בתוך שבועיים ממועד פניה זו, תוגש עתירה לבית המשפט העליון בעניין".

במשרד האוצר הפנו את דבר ראשון לדובר השר עצמו לבקשת תגובה. תגובת השר בנושא טרם התקבלה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website