“קו לעובד”: ישנה פגיעה שיטתית בזכויות של עובדים תאילנדים בחקלאות

73% מבין 392 עובדי החקלאות התאילנדים שפנו לארגון "קו לעובד" לאורך שנת 2019, דיווחו כי לא קיבלו שכר מינימום כחוק ו-72% דיווחו כי לא קיבלו שכר בגין עבודה בשעות נוספות. בארגון קו לעובד, העוסק בסיוע וליווי מהגרי עבודה ועובדים מוחלשים, מציינים כי מרבית העובדים התאילנדים בענף החקלאות אינם מקבלים את זכויותיהם הסוציאליות כחוק ונעדרים כתובת ברורה לפנות אליה.

כבר כיום פועלות רשויות המדינה כאילו למהגרי העבודה לא מגיעות זכויות אלו. זכויות העובדים נפגעות, אך הרשויות השונות אינן עושות את הנדרש לשנות זאת

בארגון יזמו שורה של סקרים אינטרנטיים, באמצעות עמוד פייסבוק ייחודי הפונה לעובדי החקלאות התאילנדים בישראל. אחת השאלות הציגה בפני העובדים את שכר המינימום הקבוע בחוק הישראלי ושאלה האם הם מקבלים אותו. מתוך 1,300 עובדים שהשיבו לשאלה זו, 83% ציינו כי אינם מקבלים את שכר המינימום כחוק. על השאלה האם אולצו אי-פעם לעבוד 7 ימים בשבוע, השיבו 48% מבין 488 עובדים בחיוב. 29% מתוך 200 משיבים ציינו כי חייבו אותם לעבוד גם בשעה שהיו חולים. על השאלה "האם נפגשת אי-פעם עם גורם ממשלתי לבדיקת המעסיק שלך?" השיבו 95% מבין 734 עונים כי מעולם לא פגשו גורם אכיפה ממשלתי במקום עבודתם.

"לא מכבר שמענו על כוונת פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי לראש הממשלה, לפגוע בזכויות מהגרי העבודה ובשכרם", מסרו בארגון קו לעובד, בהתייחס להצעתו של שמחון להחריג עובדים אלו מחוק שכר המינימום. "לצערנו המציאות מוכיחה כי כבר כיום פועלות רשויות המדינה כאילו למהגרי העבודה לא מגיעות זכויות אלו. זכויות העובדים נפגעות, אך הרשויות השונות אינן עושות את הנדרש לשנות זאת". בקו לעובד ציינו כי על-פי הנתונים שמפרסם משרד העבודה והרווחה כחוק באתר האינטרנט שלו, חלה ירידה מתמדת במספר העיצומים שהוטלו בגין הפרות חוקי העבודה בענף החקלאות, מ-46 בשנת 2015 ל-2 בלבד ב-2019. בקשת חופש המידע לא כללה את שלושת החודשים האחרונות של שנת 2019.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במשרד העבודה השיבו לטענות אלו ומסרו כי "פעילות האכיפה של מנהל הסדרה ואכיפה מתבססת על טיפול בתלונות ועל אכיפה יזומה בהתאם למידע שמתקבל במנהל. האכיפה מתבצעת באמצעות מתן מענה לפניות, איסוף מידע מודיעיני וביצוע אכיפה פיזית במקומות עבודה, הכולל תשאול עובדים, בדיקת תנאי ההעסקה ושכר וכמו כן מתן מידע לעובדים על מנת שיכירו זכויותיהם". לדבריהם, בשנת 2019 נתקבלו במנהל 115 תלונות בחשד להפרות של חוקי עבודה כלפי עובדים זרים בחקלאות, ובשנה זו נפתחו בתחום החקלאות 234 תיקים כתוצאה מתלונות ואכיפה יזומה וניתנו 217 התראות מנהליות.

עובדים תאילנדים בקטיף. צילום ארכיון, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: מיכל רוזן).

בניגוד לכתוב באתר האינטרנט כאמור, ציינו במשרד כי בשנת 2019 הוטלו גם 17 עיצומים כספיים, על סך כ-2 מיליון שקלים. "בהפרות מסוימות בחוקי עבודה ניתנת התראה מנהלית על הפרה ראשונה הגוררת עיצום כפול בהפרה הנוספת. בשנת 2019 בחוק שכר מינימום בגין הפרה של אי-תשלום שכר מינימום ניתנו 5 עיצומים בגובה של 322,200 שקלים ולא כפי שנטען על-ידי קו לעובד".

על-פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה היו בישראל, נכון לסוף שנת 2018, 22,222 עובדי חקלאות מהגרי עבודה, מתוכם 22,195 מתאילנד.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website