קק”ל סירבה לבקשת מבקר המדינה לקבל מסמכים הנוגעים למינוי בכיר

קק"ל סירבה לבקשת מבקר המדינה לקבל מסמכים הנוגעים להליך מינוי בכיר בה. עד לאחרונה, היה מצוי תפקיד הבכיר תחת מינהל פיתוח הקרקע בקק"ל – גוף הנתון לביקורת המדינה. בחודשים האחרונים, עבר התפקיד להיות כפוף ישירות למנכ"ל קק"ל, באופן שאינו מחייב מרות לביקורת המדינה.

מבקר המדינה פנה לאחרונה לקרן הקיימת לישראל, בבקשה לקבל את כלל המסמכים הקשורים למכרז לבחירת המדען הראשי החדש של הקרן. לתפקיד המדען הראשי התמנה בחודשים האחרונים ד"ר דורון מרקל, מי שהיה עד נובמבר 2018 מנהל יחידת ניטור הכנרת ברשות המים.

אולם, קק"ל סירבה להעברת המסמכים לבדיקת המבקר, בתואנה פשוטה: כיום, הגוף היחיד בקק"ל הנתון לביקורת מבקר המדינה, הינו המפ"ק – מינהל פיתוח הקרקע, גוף משותף לקק"ל ולממשלה. לטענת קק"ל, היות ותפקידו של המדען הראשי כפוף ישירות למנכ"ל הקרן, היא אינה מחויבת להעברת המסמכים לביקורת המדינה.

לא תמיד כך היה הדבר. לדברי מבקר המדינה, לפחות עד אמצע שנת 2018 היה מצוי תפקיד המדען הראשי תחת המפ"ק, ורק לאחרונה הועבר להיות כפוף למנכ"ל. באתר קק"ל, מופיע עדיין תפקיד המדען הראשי תחת מפ"ק, ומכונה עדיין "המדען הראשי במינהל פיתוח הקרקע (מפ"ק) בקק"ל". כעת, לאחר שעבר להיות כפוף ישירות למנכ"ל, קק"ל אינה מחויבת להעביר מסמכים הנוגעים לתפקיד לידי מבקר המדינה.

החשד שהוביל את משרד המבקר לבקשת בחינת המסמכים נוגע ככל הנראה לכך שמינויו של מרקל לא היה ענייני, אלא ייתכן כי הושפע מקשרי חברות בינו ובין ירון אוחיון – מי שמתפקד מאז 2016 כממלא מקום ראש המפ"ק. חשדות אלה נדחים בתוקף על ידי קק"ל.

אוחיון, המשמש כאמור כממלא מקום בתפקיד מזה למעלה משנתיים, מונה לתפקיד על ידי דני עטר יו"ר קק"ל לאחר שקובי מור, ראש מפ"ק הקודם התפטר מתפקידו.

מקק"ל נמסר בתגובה כי "מדובר בגיבוב שקרים ובדיות שאין להן אחיזה במציאות. למ״מ מנהל מפ״ק והמדען הראשי אין קשרי חברות והיכרות מוקדמים לעבודתם המקבילה בקק״ל. בעניין הביקורת, ממשלת ישראל נמנעה מלאשר את בקשת הנהלת קק״ל ולאפשר החלה מרצון של ביקורת מבקר המדינה על פעילות הארגון כולו ולכן ביקורת מבקר המדינה חלה על מנהל פיתוח הקרקע בלבד שאינה כוללת את תפקיד המדען הראשי הכפוף למנכ״ל. בכל מקרה, גם ללא ביקורת מבקר המדינה קק״ל החלה על עצמה התנהלות תקינה ושקופה העומדת בכל הפרמטרים המחמירים ביותר".

ממשרד מבקר המדינה נמסר בתגובה כי "אכן האגף הנוגע בדבר במשרד מבקר המדינה פנה לקק"ל לקבל כל המסמכים הקשורים למכרז לבחירת המדען הראשי של קק"ל. נענינו שהמדען הראשי אינו קשור למפ"ק (מינהל פיתוח קרקע. גוף משותף לקק"ל ולממשלה) – שהוא גוף מבוקר, אלא כפוף ישירות למנכ"ל קק"ל ולכן בתוקף זאת אינו נתון לביקורת המדינה. אנחנו לומדים כעת את התשובה לרבות לו"ז הכפפת המדען הראשי למנכ"ל. יצוין שעד אמצע 2018, המדען הראשי השתייך למפ"ק".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website