קשה יותר למצוא עבודה: עלייה במספר העובדים שהתחרו על כל משרה ברבעון השלישי

היחס בין מספר המבקשים לעבוד (או להגדיל את מספר שעות עבודתם) לבין היצע המשרות הפנויות עלה מ-3.2 מחפשי עבודה למשרה ברבעון השני של 2019, ל-3.5 ברבעון השלישי, בקרב עובדים המבקשים לעבוד במשלח יד ספציפי – כך עולה מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2019. עוד עולה מהדו"ח כי ברבעון השלישי של שנת 2019, נרשמה ירידה במספר המשרות הפנויות במשק – כ-101 אלף משרות פנויות בחודש בממוצע לעומת 107.4 אלף משרות פנויות בממוצע ברבעון המקביל בשנת 2018.

בתחומי העסקים והמינהל, המשפט, החברה והדת ועובדי המזכירות, ישנם למעלה מחמישה מבקשי עבודה על כל משרה מוצעת. עם זאת, ישנם מקצועות בהם דווקא חסרים עובדים, ומספר המשרות גדול ממספר העובדים המחפשים עבודה בתחומים אלו: מפתחי תוכנה ונציגי מכירות בטלפון, למשל. מקצועות נוספים בהם הביקוש לעובדים גדול מההיצע הם מקצועות יצרניים באופיים בענפי התעשייה והבניין: בוני בתים למגורים, מניחי לבנים, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדי גימור בתחום בנייה עובדי שלד בתחום הבנייה, רצפים ומניחי אריחים וטייחים.

ברבעון שלישי 2019 מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים בלתי מקצועיים ירד ל-10.9 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 11.4 אלף משרות פנויות ברבעון השני 2019). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2.2 (לעומת 1.8 ברבעון הקודם). 49% מביקוש זה היה לעובדי ניקיון ועוזרות, בדגש על עובדי ניקיון בבתים פרטיים, בבתי מלון ובמשרדים.

מספר המשרות הפנויות בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד ירד ל-6.0 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 6.4 אלף משרות פנויות ברבעון השני 2019). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-4.4 (לעומת 4 ברבעון הקודם). הביקוש לפקידי שירות לקוחות היווה כ-40% מהביקוש לפקידים ועובדי משרד בכלל, והביקוש לפקידי רישום של נתונים ושל חומרים (ובייחוד לפקידי מלאי) היווה כ-33% נוספים.

מספר המשרות הפנויות בקרב עובדי מכירות ושירותים ירד ל-29.4 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 32.2 אלף משרות פנויות ברבעון השני 2019). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2.4 (לעומת 2.1 ברבעון הקודם). 37% מהביקוש בקבוצה זו היה לעובדי מכירות, וכ-17% למטפלים סיעודיים וסייעים בתחום שירותי הבריאות.

מספר המשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי עלה ל-20.5 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 19.7 אלף משרות פנויות ברבעון השני 2019). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-4 (לעומת 3.7 ברבעון הקודם). הביקוש הגדול ביותר בקרב בעלי משלח יד אקדמי היה לבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) והיווה כ-47% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי – בייחוד נרשם ביקוש למפתחי תוכנה.

מספר המשרות הפנויות בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה עלה ל-9.8 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 8.9 אלף משרות פנויות ברבעון השני 2019). היחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי והיה 4.9. הביקוש הגדול ביותר בקבוצה זו היה לבעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל והיווה כ-39%. 16% נוספים היו לבעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה, בייחוד להנדסאים וטכנאים בתחומי הפיזיקה וההנדסה.

מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים עלה ל-20.6 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת .19.4 אלף משרות פנויות ברבעון השני 2019). היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2.0 (לעומת 1.8 ברבעון הקודם). 27% מביקוש זה נרשם במקצועות הנהיגה והפעלת המתקנים הניידים, בין היתר אוטובוסים ומשאיות.

מספר המשרות הפנויות בקרב מנהלים עלה ל-2.3 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 1.8 אלף משרות פנויות ברבעון השני 2019). והיחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-3.9. כשהביקוש למנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח היווה כ-38% מהביקוש למנהלים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website