רוח גבית לעובדים: ביה”ד דחה את בקשת הנהלת הבורסה לביטול סכסוך העבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה היום (ראשון) את בקשת הנהלת הבורסה לבטל את סכסוך העבודה עליו הכריזה ההסתדרות, זאת בעקבות הכוונה למכור את מרבית מניות הבורסה למשקיעים זרים.

"הידברות בין ההנהלה לבין נציגי העובדים, אינה זכות שהנהלת הבורסה יכולה לממש כאוות נפשה, כי אם חובה קיבוצית המוטלת עליה, ובדומה ליתר החובות הקיבוציות, היא אינה מוקפאת ואינה מותלית רק משום שקיים סעיף שקט תעשייתי", קבע השופט אורן שגב. "ככל שהעובדים סבורים, כי מופרת חובה שכזו, זכותם להכריז על סכסוך עבודה, כפי שאכן עשו".

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (ChameleonsEye / Shutterstock.com)

"ניהול הידברות אינו בבחינת מתן פרס או גמול לעובדים בתמורה לוויתורם על זכות השביתה…", הדגיש השופט שגב והוסיף כי "בנקטה בגישה זו, נתפסה הנהלת הבורסה לכלל טעות, שכן די בכך שאחד הצדדים להסכם הקיבוצי סבור בתום לב כי הצד שכנגד מפר הוראה בהסכם הקיבוצי, או הוראה כללית כגון: חובת הידברות, מסירת מידע, היוועצות או ניהול מו"מ, כדי שתקום לו הזכות להכריז על סכסוך עבודה, כדין".

הנהלת הבורסה עתרה לפני כחודש לבית הדין בטענה כי סכסוך העבודה שהוכרז בחודש מאי סותר את סעיף השקט התעשייתי שנחתם בהסכם קיבוצי בין ההנהלה לעובדים בחודש מאי 2017 על רקע הכוונה למכור את מניות הבורסה לציבור. במסגרת אותו הסכם, נקבעה לעובדים רשת ביטחון מפני פיטורים קולקטיביים, כמו גם תוספות שכר עד לשנת 2021.

הסכסוך הוכרז, לאחר שהתברר לעובדים כי בכוונת ההנהלה למכור למעלה מ-70% ממניות הבורסה למשקיעים פרטיים בינלאומיים. השופט שיגב חידד בפסק דינו כי העובדה שלא ניתנה בהסכם הקיבוצי מ-2017 התייחסות לאפשרות זו שחלק הארי של מחזיקי המניות בבורסה עלול או עשוי להיות בבעלות גורמי חוץ, מקימה לעובדים סיבה מספקת ומוצדקת לבקש ולברר האם וכיצד עשוי הדבר להשפיע על זכויותיהם ובעיקר על ביטחונם הכלכלי העתידי, לאחר התקופה המוגנת. לפיכך קבע כי ההנהלה נדרשת לקיים הידברות רצופה עם נציגות העובדים ואף לספק להם מידע, ככל שהדבר נדרש ובהיקף שהדבר נדרש, בהתאם לנסיבות.

הבורסה בתל-אביב (צילום ארכיון: משה שי / פלאש 90).

"מקובלת עלינו טענת המשיבים, כי קיים הבדל מהותי בין מצב בו רוב מניות הבורסה מצויות בידי הציבור, לבין מצב בו מניות אלה נרכשות על-ידי גורמים פרטיים, וקל וחומר, שעה שהגורמים הפרטיים הם משקיעים זרים, שלא מן הנמנע שיש להם אינטרסים משל עצמם, שלא עולים בקנה אחד עם אינטרסים של חברה ציבורית בשליטה ישראלית".

בכך קיבל השופט את עמדת ההסתדרות, שיוצגה על-ידי עו״ד מאיה פרנקו ואת עמדת הוועד שיוצג על-ידי עורכי הדין בני כהן וקרן קוטס-אמיתי, לפיה הוכרז סכסוך העבודה כדין. מוועד עובדי הבורסה נמסר בתגובה: "אנו שמחים שהצדק יצא לאור. ועד עובדי הבורסה חרט על דגלו הגנה על זכויות עובדי הבורסה וטובת הבורסה על פני אינטרסים זרים ואחרים. כשתיפתח תיבת הפנדורה על דרך קבלת ההחלטות בארגון, האדמה תרעד".

מהבורסה לניירות ערך בתל אביב טרם נמסרה תגובה. עם זאת, דיווחה הבורסה על פסק הדין לרשות לניירות ערך.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website