“רף בטיחות גבוה”

תחום הבטיחות בעבודות בנייה ממשלתיות יזכה, לראשונה, להסדרה, כך  קבעה הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם במפרט שפרסמה הבוקר (ראשון). "מסמך זה עוסק בבטיחות בעבודות בנייה ומציב רף בטיחות גבוה, מתוך מטרה להעלות את הבטיחות ברמה הלאומית", כתב בדברי הפתיחה סמנכ"ל וראש אגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון, ארז כהן.  במשרדו אישרו ל’דבר ראשון’  כי התקנות שפורסמו היום מחייבות את כל מכרזי הבניה הממשלתיים.

על פי ההסכמות שהושגו בין שר האוצר משה כחלון וההסתדרות, נדרש החשב הכללי באוצר להציג במהלך 20 הימים הקרובים הוראה שתחייב את כלל משרדי הממשלה במפרט בטיחות בתוכניות בנייה, וכן להודיע לשר כי בכוונתו לקבוע, בהתייעצות עם מינהל הבטיחות במשרד העבודה, תנאים להכרה בקבלנים כמוכרים לעבודות בנייה עבור הממשלה" על בסיס הרקורד הבטיחותי שלהם. ממשרד האוצר נמסר כי הוראה כללית בנושא תפורסם בנפרד בימים הקרובים ברוח ההסכמות בין שר האוצר להסתדרות.

"המפרט הכללי לעבודות בנייה (‘הספר הכחול’) הינו התנ"ך של הבנייה במשק הישראלי, ומהווה מדד לסטנדרטיזציה אחידה בכל משרדי הממשלה לביצוע עבודות בנייה" הבהיר כהן, "לאחר עבודה מאומצת שנמשכה לאורך כל השנה האחרונה, מפורסם בזאת פרק ‘בטיחות בעבודות בנייה’ שהינו פרק חדש לחלוטין במפרט הכללי. מסמך זה הינו פרי של עבודה מאומצת ומשותפת בין מספר משרדי ממשלה ובהן: משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר. בנוסף שותפים מלאים לעבודה זו – התאחדות בוני הארץ. יעוץ – עו"ד רוני שדה".

על פי הודעת משרד הביטחון, הוא החל לאכוף באופן עצמאי את דרישות הבטיחות הללו בקרב הקבלנים  הבונים בפרויקטים שלו, באמצעות מפקחי בטיחות מטעמו.

"יודגש כי בפרק אין התייחסות לתקצוב השתתפות בעלויות הבנייה, וכן לא מופיעים בפרק ניכויים בגין העדר בטיחות" חידד כהן, והוסיף כי אלו יידונו בנפרד על ידי כל אחד מהגופים ומשרדי הממשלה המזמינים. "אני מבקש להודות לכל השותפים לכתיבת הפרק, שהשקיעו רבות מתוך שיתוף פעולה מלא, על מנת שפרק זה יצא לאור, ומקווה שרמת הבטיחות תעלה בעקבות השימוש בו".  הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם חברים גם משרד הבינוי והשיכון, החשב הכללי באוצר ומשרד התחבורה.

בין הדרישות המופיעות במפרט החדש: חובת גידור האתר, חובת נוכחות קבועה ומתמדת של מנהל עבודה מוסמך באתר, חובת תדריך בטיחות יומי לעובדים בנוגע לסיכונים אפשריים, חובת הצבת רכב פינוי בחירום באתר, חובת דיווח דו"ח בטיחות חודשי. במקרה של אתר מאויש, יקבל הקבלן תדריך בטיחות גם מטעם נציג המזמין במתקן. עבודות מסוכנות בתחום אתר מאויש יבוצעו באישור נציג המזמין במתקן בלבד. בעבודות בהיקף העולה על 10 מיליון שקלים, מחייב משרד הביטחון את הקבלן להעסיק ממונה בטיחות.

יש לציין כי חלק מהדרישות הן מנדטוריות ומחויבות על פי חוק, אולם כיום הן מוטלות על הקבלן המבצע בלבד, והחלטת משרד הביטחון היא למעשה לפקח על ביצוען גם כיזם. הסכמות ההסתדרות, משרד העבודה, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון כוללות גם הטלת אחריות ישירה על מזמיני ויזמי הבנייה על הבטיחות באתרים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website