רשות החשמל: התעריף הממוצע לצרכן הביתי יעלה בכ-2.9%

בתום שימוע ציבורי מעדכנת רשות החשמל את תעריף החשמל לצרכני חברת החשמל. בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכן הביתי יעלה בממוצע בכ-2.9% והתעריף הממוצע יעלה בכ-2%. התעריף ייכנס לתוקף ביום ג’ הבא, ה- 1.1.2019.

תעריף החשמל הממוצע צפוי היה לעלות בכ-6%, בעוד תעריף החשמל לצרכן הביתי צפוי היה לעלות בכ-7.3%, וזאת בעיקר בשל התייקרות הדלקים המשמשים את משק החשמל, שינויים בשער החליפין, והגידול המשמעותי באנרגיות מתחדשות.

חברי מליאת רשות החשמל היום בעת דיון התעריף: אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, אמיר רשף, רכז אגף התקציבים, ד"ר אסף אילת יו"ר רשות החשמל, מר חיים פרננדס נציג ציבור, מר יוסף אנגלנדר, נציג ציבור. (צילום: רשות החשמל)

מאז השימוע אותו פרסמה הרשות חלו מספר שינויים בתעריף, כדלקמן:

1. מס הבלו על הפחם: משרד האוצר הודיע על כוונתו לדחות את הטלת תוספת הבלו על הפחם בהיקף של 57 שקלים לטון עד לתחילת שנת 2021. מהלך זה יחסוך לצרכני החשמל כ-715 מיליוני שקלים במצטבר, המהווים כ-2.4% בתעריף הצרכן הביתי. עלות זו תקוזז מהתעריף לשנת 2019. אם לא יושלמו ההליכים לפטור מהטלת בלו על הפחם עד ליום 28.2.2019, תעריף החשמל יתעדכן בהתאם.

2. פיצוי חברת החשמל בהליך נגד קרטל ה- GIS: במסגרת בוררות בעניין הליך מכרזי שביצעה חברת החשמל לרכישת ציוד GIS לתחנות משנה נודע לאחרונה כי החברה צפויה, בסבירות גבוהה, לקבל פיצוי על סך של כ- 465 מיליוני שקלים במהלך שנת 2019. החלק הארי של סכום זה יוחזר לצרכני החשמל. כמחצית מסכום הפשרה מוכר בתעריף לשנת 2019, ומהווה כ-0.8% בתעריף הצרכן הביתי. יתרת הסכום תוחזר לצרכנים בשנים הבאות.

3. הרשות להחיל באופן מדורג, על פני שלוש שנים, שינויים מסוימים בתעריף הרשת, וזאת על מנת להבטיח תקופת מעבר והסתגלות למבנה התעריף החדש ומשמעויותיו. בנוסף בוצעו שינויים מינוריים נוספים שעלו במסגרת השימוע, בעיקר בנוגע לחישובי הריביות וההצמדה. סך השינויים מסתכמים בכ-326 מיליוני שקלים, המהווים 1.2% בתעריף הצרכן הביתי.

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון טל, מסר בתגובה כי "אני שמח שהמאבק אותו הובילה חברת החשמל כנגד השותפות בקרטל , בניגוד לכל חוות הדעת, הובילה את הציבור – באמצעות חברת החשמל- לזכייה בהיקף 465 מיליוני שקלים. אלה כספים שנאבקנו עליהם בשם הציבור, והם מוחזרים לציבור באמצעות הפחתת העלייה בתעריף החשמל. חברת החשמל הייתה חלק מהפתרון משום שהיא מחויבת לייצג את האינטרס הציבורי. אנחנו ופועלים ונמשיך לפעול בכל אמצעי העומד לרשותנו על מנת לייצג את הלקוחות שלנו , כך גם בהקשר לפתיחת הסכם הגז מול תמר".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website