רשות החשמל קבעה: 2020 תיפתח עם הוזלה של כ-4% בעלות החשמל לצרכן הביתי

תעריף החשמל יעודכן החודש, ויופחת בממוצע ב-4.13% עבור הצרכן הביתי, זאת לפי החלטה של רשות החשמל לאחר שימוע התעריף. הגורמים לירידה: ירידה במחירי הפחם, מכירת תחנת אלון תבור, צפי לאספקת גז מוזל ממאגר לווייתן ותחילת מימוש הסכם הפשרה בין חברת החשמל לחברות הגז המצריות.

רשות החשמל מפרסמת היום (שלישי) את החלטתה להפחתת תעריף החשמל. בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכן הביתי יירד בממוצע ב-4.13% והתעריף המשקי יופחת בממוצע ב-5.3%, יותר ממה שהוכרז בשימוע התעריף. סך הירידה בעלויות מסתכמת בכ-1.3 מיליארד שקלים.

התעריף המעודכן ייכנס לתוקף בינואר 2020. התעריף הסופי משקף הפחתה נוספת ביחס לשימוע שפורסם, זאת בעקבות אישור פשרת הגז המצרי וקבלת התשלום הראשון בפועל, וכן בשל עדכון תחשיבי מודל ההפעלה של מתקן האגירה השאובה הצפוי להתחיל לפעול במהלך שנת 2020.

הגורמים המרכזיים להוזלת התעריף, ואחוזי השפעתם על העלות המוכרת:

 • ירידה במחירי הפחם – הפחתה של כ-4.1% מסך העלויות בשנת 2019.
 • מכירת תחנת הכוח אלון תבור במסגרת הרפורמה בחברת החשמל – הפחתה של כ-9%.
 • רכש גז ממאגר לוויתן במחירי גז נמוכים מחוזה תמר – הפחתה של כ-3.3%.
 • פשרת הגז המצרי – פיצוי צרכני החשמל בגין אי אספקת גז טבעי מצרי ממצרים – הפחתה של כ-1.4%.
 • גורמים שקיזזו חלקית את הוזלת התעריף:

 • גידול מאסיבי בכניסת אנרגיות מתחדשות ותוספת מתקנים המחליפים ייצור מזהם – תוספת של כ-3%.
 • החזרי עלויות משנים קודמות  – תוספת של כ-1.3%.
 • קיזוז הפחתת מס הבלו על הפחם מאשתקד – תוספת של כ-3.1%.
 • ברשות החשמל מסרו כי "תעריף החשמל בישראל יוסיף לעמוד ברבעון התחתון של עלויות תעריפי החשמל ביחס למדינות ה-OECD".

  Leave a Reply

  Name *
  Email *
  Website