רשות התחרות פרסמה הנחיות להגברת תחרותיות במכרזים

רשות התחרות פרסמה היום (רביעי) טיוטת הנחיות לעיון הציבור בדבר שקילת שיקולי תחרות במכרזים ציבוריים. במסגרת ההנחיות מציעה הרשות שורת המלצות לאופן כתיבת המכרזים ובחירת הזוכים כך שישפיעו על שווקים שונים במשק הישראלי.

המסמך של רשות התחרות לא נועד לשפר את המכרזים כך שיהיו הוגנים יותר או יעילים יותר בפני עצמם אלא מנסה להכניס לסך השיקולים הנלקחים בחשבון בעת עריכת מכרזים גם את ההשפעות העקיפות שיש למכרזים על התחרותיות במשק.

כך לדוגמה מציגים אנשי רשות התחרות מצב שבו בענף המחצבות מכרז על פתיחת מחצבה חדשה יכול להביא לפתיחתה על ידי בעלי מחצבה קיימת או על ידי כניסת שחקן חדש לתחום. ייתכן ולבעל המחצבה הקיימת תמריץ גבוה יותר לזכות במכרז על מנת למנוע תחרות בשוק ההמשך ולכן הוא יציע הצעה גבוהה יותר ויזכה. ברשות התחרות מציעים להכניס שיקולי תחרות בשווקי ההמשך למכרזים כך שיעודדו כניסה של שחקנים חדשים לענפים ריכוזיים.

דוגמה נוספת לשיקולים שמציעים ברשות התחרות היא מצב שבו הממשלה מוציאה מכרז רכש אחד גדול הכולל פריטים רבים, כמו כלי כתיבה. במצב כזה מעט מאוד חברות יכולות לעמוד בתנאי המכרז ולכן מי מהן שתזכה במכרז תחזק מאוד את שליטתה בתחום אספקת כלי כתיבה ולכן גם תוכל לזכות במכרזים נוספים ממשלתיים או פרטיים בהמשך. ברשות התחרות מציעים לפצל מכרזים גדולים ליחידות קטנות יותר וכך לאפשר להרבה ספקים קטנים לקחת בהם חלק וכתוצאה מכך לפזר את היתרונות של זכייה במכרז ממשלתי.

בנוסף להמלצות על הכנסת שיקולים משקיים רחבים למכרזים ממשלתיים, ממליצים ברשות התחרות להוריד את רף הכניסה למכרזים כדי למנוע מצב שבו שחקנים חדשים נמנעים להגיש הצעות למכרז שעלות ההשתתפות בו גבוהה וסיכוי הזכייה בו נמוכים. בנוסף ממליצים ברשות התחרות לבחון את המשמעות של הכנסת תנאי ניסיון קודם או תנאים מגבילים אחרים למכרזים. שכן מצד אחד קביעת רף של ניסיון קודם מאפשרת לעורך המכרז לוודא שהזוכה במכרז יוכל לעמוד בו אך מהצד השני קביעה של ניסיון קודם מהווה חסם לכניסת מתחרים חדשים. ברשות ממליצים לעורכי המכרזים להשתמש בתנאי של ניסיון קודם רק כשניסיון כזה באמת נחוץ ובמידה שבה הוא נחוץ.

חסם נוסף עליו מצביעים ברשות התחרות הוא החסם המימוני. במכרזים ממשלת רבים נדרשים הזוכים להעמיד סכום גדול של כסף כערובה לעמידה בתנאי המכרז או לשלם מקדמות גבוהות במקרה שמדובר במכרז רכישה. ברשות ממליצים לאפשר פריסת תשלומים נוחה יותר לזוכים במכרזים שתאפשר ליותר מתחרים, גם כאלו שמחזיקים בכושר מימון נמוך יותר, להשתתף במכרזים.

טיוטת ההמלצות תעמוד לעיון הציבור ולהערות עד לחמישי במאי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website