שאלת מימון הגנתו המשפטית של נתניהו מגיעה לבית המשפט העליון

בית המשפט העליון ידון היום (שני) בצהריים בעתירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אותה הגיש לפני כשבוע נגד ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה, והיועץ המשפטי לממשלה. העתירה הוגשה על ידי נתניהו לאחר שוועדת ההיתרים דחתה פעמיים את בקשתו לגייס תרומות למימון הגנתו המשפטית על ידי בעלי ההון נתן מיליקובסקי וג’יימס פרטרידג’. עורכי דינו של נתניהו התנו את טיפולם בשימועו לפני כתב האישום נגדו בהסדרת שכרם.

נתניהו טען בעתירתו כי ועדת ההיתרים לא מחזיקה בסמכות לקבל את ההחלטה אותה קיבלה, וכי בכך שהיא מונעת מנתניהו לגייס מימון להגנתו המשפטית, היא פוגעת בזכותו לקיים הליך משפטי הוגן.

ביום חמישי האחרון, הגיש היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט את תגובתו לעתירה. בעמדה, התמקד מנדלבליט בשאלת סמכות הוועדה לדון בבקשתו של נתניהו. ביחס לטענות הנוספות המועלות בעתירה, המתייחסות להתנהלות הוועדה והחלטתה לגופה, היועמ"ש לא הביע כל עמדה.

באשר לשאלת הסמכות, העיר היועמ"ש בראשית דבריו כי בכך שבחר נתניהו לפנות פעם נוספת לוועדת ההיתרים, עולה כי נתניהו בחר לפנות לגופם של דברים, ולא לשוב לשאלת הסמכות של הוועדה.

היועמ"ש חזר על עמדתו לפיה אין לבחון את קבלת המימון על ידי מיליקובסקי ופורטרידג’ תחת חוק המתנות – היות וחוק המתנות חל על מתנות שניתנו לעובדי ציבור, ביניהם חברי ממשלה, בשל היותם עובדי ציבור. במקרה זה, נראה כי טיב היחסים בין נתניהו למיליקובסקי ופורטרידג’ מאפשר קבלת מתנות על ידם לא משום שנתניהו הינו עובד ציבור, אלא בשל קרבה אישית ומשפחתית.

בהמשך, ציין היועמ"ש את אחד מכללי ועדת אשר – לפיו, אסור לשרים לקבל טובות הנאה, גם אם הם ניתנים ללא תמורה, אלא אם ניתן להם אישור על ידי ועדת ההיתרים.

לטענת נתניהו, סעיף זה אינו חל עליו, שכן הוא מתייחס רק לטובות הנאה הניתנות בצורת שכר, או בצורת טובות הנאה שהתקבלו בתמורה לפעילות של השר. ועדת ההיתרים דחתה טענה זו של נתניהו, וקבעה באוקטובר האחרון כי היא מוסמכת לדון בנסיבות העניין המסוימות מולן ניצב נתניהו – זאת, בהתאם להנחיית היועמ"ש שהפנה את נתניהו לקבל את אישור הועדה.

עמדת היועמ"ש היא כי סעיף זה בכללי אשר חל על בקשת נתניהו, ועל כן הוועדה מחזיקה בסמכות בחינת העניין.

בעתירה שהגיש נתניהו לבית המשפט העליון, צוין כי הגנתו המשפטית של נתניהו מוערכת בעלויות גבוהות מאוד, כאשר ההיערכות לשימוע שלפני כתב אישום ועריכתו, מוערכים בעלות של מיליוני שקלים. עוד נכתב בעתירה כי "עורכי דינו (של נתניהו, ע.י) התנו את המשך הטיפול בהליך השימוע, לרבות קבלת כל חומרי החקירה לרשותם, מיונם, עיבודם, ולימודם, ותיאום המועד לעריכת השימוע עצמו, בהסדרה תחילה של תשלום שכר טרחתם".

כזכור, לאחר שוועדת ההיתרים דחתה בפעם הראשונה את בקשתו של נתניהו לגיוס מימון ממיליקובסקי ופוטרידג’, נתניהו הגיש אליה בקשה נוספת – צעד חריג ביחס לפניות לוועדת ההיתרים. שלא כמקובל, הוועדה דנה בבקשה השנייה, אך דחתה גם אותה.

לאחר שדחתה ועדת ההיתרים בפעם השנייה את בקשתו של נתניהו, היא קבעה כי על נתניהו להשיב למיליקובסקי 300 אלף דולר שכבר קיבל מימונו למימון הגנתו, וכן "שתיים שלוש חליפות וסיגרים" שקיבל ממנו, שאף הם מהווים מתנה אסורה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website