שבוע למועד ההחלטה: פיצוץ בדיונים על תשלום ימי הבידוד

פיצוץ במשא ומתן על תשלום ימי הבידוד: במכתבה שנשלח אתמול (שלישי) למעסיקים הודיעה נשיאות הארגונים העסקיים כי היא מתנגדת להצעת האוצר, לפיה מלבד היומיים הראשונים, ימי הבידוד ישולמו על ידי המעסיקים: "המדינה היא זו שצריכה לשאת בנטל תשלום ימי הבידוד – לא המעסיקים ולא העובדים".

על פי ההסכמות שהתגבשו בין המעסיקים, המדינה וההסתדרות, היומיים הראשונים לבידוד יהיו ללא תשלום, בדומה לחופשת מחלה ועל חשבון ימי המחלה. הוויכוח כעת הוא על שאר ימי הבידוד. שלפי תזכיר חוק ששלח האוצר למעסיקים ביום חמישי האחרון, נטל התשלום יושת על המעסיקים. "חקיקה זו תוביל לקריסת המעסיקים ולאיבוד מקומות עבודה ואין לה שום מקור נורמטיבי או הגיון כלכלי", כתבה הנשיאות במכתב למעסיקים החברים בה.

לפי החלטת בג"ץ בעוד שבוע (ה-30 לספטמבר) תפקע תעודת המחלה הגורפת שהנפיק משרד הבריאות, והחל מתאריך זה לא ברור כיצד ישולמו ימי הבידוד. בג"ץ קבע כי ימי בידוד אינם יכולים להחשב אוטומטית כימי מחלה, ונתן למדינה עד לנקודה זו להסדיר את הנושא בחקיקה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ברוב מדינות ה-OECD המדינה משתתפת

לפי סקירה שפרסם ארגון ה-OECD בתחילת יולי, בכל מדינות הארגון זכאים עובדים הנמצאים בתקופת בידוד לתמיכה בהכנסתם, בדרך כלל באמצעות מנגנון דמי מחלה. ב-20 מתוך 24 מדינות שבחן הארגון, המדינה היא שמממנת את חופשות המחלה לעובדים הנמצאים בבידוד כפוי באופן מלא. רק בצרפת ובפולין נדרשים המעסיקים לשלם את חופשת המחלה בגין בידוד על חשבונם במלואה, ובצ’כיה ונורווגיה הם נדרשים לשאת במחצית עלותה.

דמי המחלה הממוצעים עומדים על 70% משכרו של העובד הזכאי למשך שבועיים – תקופת הדגירה של וירוס הקורונה. רבות ממדינות הארגון הרחיבו את הזכאות לדמי מחלה גם לעצמאים שחלו או נדרשים לשהות בבידוד.

"נטל של 3 מיליארד שקלים"

לטענת הנשיאות, מדובר בנטל שעד כה נשאו המעסיקים על גבם, בסכום של למעלה מ-3 מיליארד שקלים. זאת על אף, שכפי שקבע בג"ץ, לא היה מקור חוקי להטיל אותו עליהם.

הצעת החוק שנשלחה למעסיקים מטילה את עלויות הבידוד במלואן על המעסיקים, שיצטרכו לשלם את ימי המחלה, ועל העובדים שימי המחלה ייגרעו מזכויותיהם הסוציאליות. על פי ההצעה, בדומה לימי מחלה רגילים, לא יקבלו העובדים שכר בגין היום הראשון לבידוד, ויקבלו 50% שכר ביום השני והשלישי.

בטיוטת החוק שהוצגה בפני המעסיקים, נכתב כי עובד שאין לו יתרה צבורה של ימי מחלה, יוכל לזקוף את ימי היעדרותו, על חשבון תקופת מחלה עתידית שתיצבר אחר ה-30 בדצמבר 2021.

"אנו קוראים לראש הממשלה ושר האוצר להנחות את הגורמים המקצועיים לפעול ברוח שהובילו עד כה, למצוא את הדרכים לסייע למגזר העסקי בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות והנזקים האדירים שאנו סופגים מאז פרוץ מגפת הקורונה. זו לא העת להשית על המעסיקים גם את עלויות ימי הבידוד", כתבה הנשיאות.

 

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website