שוב רותם אמפרט, שוב דליפה: מי בוצה גלשו מבריכה בנגב

לפי הודעת המשרד להגנת הסביבה, בעקבות הגשמים העזים היום (ה’) ברחבי הנגב, גלשו מי בוצה מבריכה תפעולית של מפעל רותם אמפרט צין (מכרות צין) אל בורות הכרייה של המפעל, בהיקף המוערך בכ-100-200 מטר קוב, גלישה שהופסקה אחרי זמן קצר. מי הבוצה אינם מהווים חומר מסוכן, והם חומר שהופרד ממנו פוספט. מדובר בבריכות בשטח של כ-400 דונם ובעומק ממוצע של מספר ס"מ.

המשרד להגנת הסביבה דיווח כי נציגיו הגיעו לשטח באופן מיידי, בחנו את החלחול במקום, והעבירו הנחיות לשאיבת המים העודפים במאגר וכן הנחיות תפעוליות אחרות. יצוין, כי דרישה לבחינת יציבות הסוללות מבחינה הנדסית הועברה למפעל על-ידי המשרד לביצוע, וכעת, לאור האירוע היום, נדרש המפעל להאיץ את בדיקת יציבות הסוללות.

מהמשרד נמסר כי: "המשרד להגנת הסביבה יבחן את נסיבות האירוע, יזמין את מנהלי המפעל לשימוע, ובמידת הצורך יעשה שימוש בכלים האכיפתיים העומדים לרשותו."

בשנה שעברה, דליפה של מי גבס כתוצאה מקריסת בריכה של מפעל אחר של רותם אמפרט גרמה לזיהום רחב ומסובך לניקוי בנחל אשלים, כאשר עלות הנזק מוערכת בקרוב ל-400 מליון שקלים. דליפה זו גם העלתה את המפעל לראש טבלת המפעלים המזהמים של המשרד להגנת הסביבה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website