שולחן וכסאות חדשים

מתוך דאגה
לשנים הבאות
קנינו שולחן
וכיסאות חדשים
שהשתתפו בתצוגה.
בדיעבד אנחנו יודעים
שהיה כדאי
להישאר באופנה
ללא בלאי.
לאור המצב החדש
אנחנו יושבים עכשיו
ליד אילן יוחסין
מעץ מלא
ועיניים יפות
מצופות בלק,
ורואים עין בעין
את הברק בעתיד.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website