שטייניץ אישר: אספקת הגז מישראל למצרים כבר בינואר 2020

שר האנרגיה שטייניץ חתם הבוקר (שני) על האישורים הנדרשים לייצוא גז טבעי מישראל למצרים. דלק קידוחים: התקיימו כל התנאים המתלים בעסקה. תחילת אספקת הגז למצרים בינואר 2020.

שר האנרגיה יובל שטייניץ (הליכוד) מסר: "ישראל, לראשונה בתולדותיה, הופכת ליצואנית אנרגיה – זהו שיתוף הפעולה הכלכלי המשמעותי ביותר מאז נחתם הסכם השלום בין המדינות". לצד הודעה זו, יש לציין כי ממאגר "תמר" כבר נמכר גז בהיקפים קטנים למפעלי ים המלח בצד הירדני.

לפי הודעת משרד האנרגיה, האישורים ניתנו לאחר שהושלמו כל ההליכים המקצועיים לבחינת הנושא, התקבל אישורה של רשות התחרות ולאחר היוועצות בוועדת הריכוזיות ובהתאם להמלצתה.

שותפות ‘דלק קידוחים’ הודיעה היום על קיום כל התנאים המתלים בעסקת יצוא הגז, ועל הכוונה להתחיל לייצא את הגז בתחילת ינואר, לאחר תום תקופת ההרצה של מאגר לוויתן.

לפי משרד האנרגיה, ייצוא הגז הטבעי יתבצע מחזקות "לוויתן" ו"תמר" וייועד לשימוש במשק המקומי במצרים או לייצוא גז נוזלי באמצעות מתקני הנזלה הנמצאים במצרים.  האישור הניתן לייצוא הינו לכמות מרבית של כ-60 BCM מחזקת "לוויתן" ו-25 BCM מחזקת "תמר" לתקופה של 15 שנים.

בנוסף, אישר השר שטייניץ את העברת השליטה ברישיון PRIMA לחברת EMG ואישר את ההוראות לשימוש במערכת ההולכה של חברת PRIMA המחברת בין אשקלון לאל-עריש, לטובת ייצוא הגז הטבעי מישראלי למצרים.

עוד נמסר מהשר שטייניץ: "מהפכת הגז הטבעי הופכת אותנו למעצמת אנרגיה ותאפשר לנו, לא רק הכנסות עצומות למדינה, אלא גם הפחתה דרמטית בזיהום אוויר".

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים מסר: "קבלת האישורים הרגולטוריים הם אבן דרך משמעותית לייצוא הגז למצרים, שייחל בעוד כשבועיים. הפקת הגז מלוויתן, שתחל בימים הקרובים, תחזק את מעמדה האיזורי של ישראל, תוזיל את מחירי החשמל ותאפשר סופסוף להיגמל מהשימוש בפחם המזהם".

הפעלת מאגר לוויתן נחשבת לתנאי תומך בהפחתת השימוש בפחם, אלא שהפעלת המאגר תאפשר רק הפחתה קלה מאוד – במתכונת "הפעלה עונתית" בשל הגברת אספקת הגז למשק. סגירת תחנות פחמיות ובראשן התחנות המיושנות ביותר וחסרות המסננים באתר "אורות רבין" בחדרה, מיועדת להתחיל רק באמצע 2021, לאחר השלמת בניית תחנת כח מונעת בגז, בתוך אותו אתר, הראשונה מבין שתיים מתוכננות.

הסכמי יצוא ל-15 שנה

כך, במסגרת הסכם לוויתן-דולפינוס המעודכן התחייבו שותפי לוויתן לספק לחברת דולפינוס כמויות גז שנתיות מחייבות (Firm) בהיקף של כ-BCM 60, למשך 15 שנה, לפי הפירוט הבא:

החל מיום 1.1.2020 ולמשך 6 חודשים – כ- BCM 2.1 לשנה;

החל מיום 1.7.2020 ולמשך שנתיים – כ- BCM 3.6 לשנה;

החל מיום 1.7.2022 ועד סוף שנת 2034 (או עד למועד שבו סופקה כל כמות הגז החוזית) – כ- BCM 4.7 לשנה.

במסגרת הסכם תמר-דולפינוס המעודכן התחייבו שותפי תמר לספק לדולפינוס כמויות גז שנתיות על בסיס מחייב (Firm), לפי הפירוט הבא:

החל מיום 30.6.2020 ולמשך שנתיים – כ- BCM 1 לשנה;

בתקופה המתחילה ביום 1.7.2022 ומסתיימת בתום שנת 2034 – כ-BCM 2 לשנה.

למרות ההסכמים המרשימים כדאי לזכור שמימוש הסכמים אלו עלול להיות מוגבל בשל מחסור בכושר הולכה רציף בצנרת הישראלית ויצריך בניית צנרת נוספת בלוח זמנים שאינו ידוע עדין. כמוכן, שיפור בתפוקת הגז המקומי במצרים עשוי להפוך את יבוא הגז הישראלי להליך יקר מדי בעבור הלקוחות במצרים, כמו גם סיכון למחירי גז נמוכים, שיפגעו במודל הכלכלי של מתקני ההנזלה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website