שידור חי: ראשי חברת הביטוח מגדל מופיעים בפני ועדת האשראי ללווים הגדולים

ועדת החקירה לבחינת התנהלות המערכת הפיננסית מתן הלוואות ללווים הגדולים, בראשות ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני), הידועה גם כ"ועדת הטייקונים", חידשה את דיוניה. בפני הוועדה מופיע יו"ר חברת הביטוח מגדל, דורון ספיר, שיישאל על התנהלות החברה בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים.

החלטת הוועדה לפנות למוסדיים היא שינוי כיוון. יש לציין שהמוסדיים ככל הנראה לא לקחו חלק במתן אשראי ללווים הגדולים בתקופה הנבחנת, והחלו לצמוח לגודלן הנוכחי רק החל מאמצע העשור שעבר. כך, יתכן שלמעשה תסיט הוועדה את תשומת ליבה מבחינת ההתנהלות מול הטייקונים בתחילת שנות האלפיים להתנהלות הפיננסית היום.המגזר החוץ בנקאי הולך וגדל בשנים האחרונות כמקור אשראי, גם ללווים קטנים וגם לגדולים. כיום למשל, המגזר החוץ בנקאי אחראי לכ-15% מהאשראי למשקי הבית. בנוסף, יתכן שמדובר בפניה למי שיוכל להוות תחרות משמעותית לבנקים, כחלק מהניסיון להביא להגברת פעילותם בשוק האשראי.

"זאת מערכת סגורה"

עד כה נציגי הבנקים שהופיעו מול הוועדה התעקשו על "סודיות בנקאית", ולא הסכימו לחשוף את פרטי התנהלותם מול הלווים הגדולים בתחילת שנות האלפיים. הוועדה חוקרת את הנסיבות והתנאים בהם העניקו הבנקים אשראי ללווים גדולים, שחלקם הובילו לחדלות פרעון כמו לדוגמה בפרשת פישמן.

הדיון הקודם שערכה הוועדה נגמר בקריאה של חבריה להגביר את הריכוזיות בשוק הבנקאות. ח"כ כבל סיכם את הדיון ואמר כי "העובדה שלא קם בנק משמעותי בישראל אולי מבטאת יותר מכל דבר אחר את הכשל הגדול. למרות מאמצי הכנסת ומשרד האוצר אני לא רואה בנק חדש. זאת מערכת סגורה, החתולים מתחממים זה לאורו של זה יחד. עדיין ארוכה הדרך הם לא אמורים לבוא על חשבון הצורך לייצר תחרות במערכת הבנקאית".

"אני מצפה, ואני בטוח שחברי בוועדה מצטרפים אלי, שהרשות להגבלים עסקיים תפעל בנחישות, ויש לה את היכולות לפעול בנחישות, בעניין התחרות במערכת הבנקאית. אנו מצפים שתפעלו בנחישות בעניין התחרות בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים אשר תלויים במערכת הבנקאית לקבלת אשראי. החשיבות של הדבר גוברת על רקע מה שראינו עד כה בכל הנוגע לטיפול של הפיקוח על הבנקים והשבי הרגולטורי. עם השקת רפורמת הבנקאות עליה דיברנו, נחישות זו נחוצה היום יותר מתמיד" אמר כבל.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website