שינוי מגמה? עלייה קלה באי השוויון ב-2018 על פי מדד ג’יני

מדד ג’יני למדידת אי שוויון עמד בשנת 2018 על 0.355, עליה של 0.004 לעומת השנה הקודמת, כך על פי נתונים שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בשינוי מגמה בהשוואה לשנים האחרונות, כשמאז 2014 ירד מדד ג’יני מידי שנה. על פי הנתונים העשירון העליון מכניס פי 8.4 מהעשירון התחתון והרוויח 23% מסך ההכנסה במשק, עליה כמעט אחוז בהשוואה לשנה החולפת.

מדד ג’יני הוא מדד מקובל למדידת אי-שוויון בחלוקת הכנסות. ערכי המדד נעים בין 0 לציון שוויון מלא, לבין 1 לציון אי-שוויון מלא. החל מראשית שנות ה-2000 טיפס מדד ג’יני באופן עקבי והגיע לשיא בקנה מידה היסטורה ב-2006, וזאת על רקע מהלכים כלכליים שהוביל שר האוצר דאז בנימין נתניהו. מאז 2009 החל שינוי מגמה במדד אי השוויון. יש לציין כי הירידה בחוסר השוויון ניכרת בעיקר בשכר שוויוני יותר, וזאת על רקע עלייה משמעותית בשכר מינימום בשנים האחרונות. מעורבותה של המדינה, לעומת זאת, משפיעה פחות על צמצום הפערים הכלכליים מבעבר.

מדד הג’יני בין השנים 2000-2018 (גרפיקה: אידאה)

חיים באוברדרפט

בשלושת העשירונים התחתונים, ההוצאה הכספית של משקי הבית גבוהה מההכנסה נטו שלהם. החל מהעשירון הרביעי ההכנסות עולות על ההוצאות בהדרגה: בעשירון הרביעי ההפרש בין ההכנסה להוצאה קטן (13.4%), ואילו בעשירון העליון ההפרש גדול מאוד (89.4%).

על פי הנתונים, ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית מכל מקורות ההכנסה הגיעה ל-21,063 ש"ח (עלייה ריאלית של 4.3% לעומת השנה הקודמת). ההוצאה הכוללת לתצרוכת הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור, הסתכמה ב-16,475 ש"ח לחודש (עלייה ריאלית של 0.5% לעומת השנה הקודמת). 2% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, 10.5% – בקצבאות ותמיכות והיתר – בהון, פנסיות וקופות גמל.

חלקו של העשירון התשיעי בהכנסה הלאומית ספג את הירידה הגדולה ביותר והוא מקבל 14.9% מההכנסה, ירידה של 0.9 נקודות אחוז ביחס לשנה שעברה.

אחוז ההכנסה מעבודה בחמישון התחתון עמד על 62.9% לעומת 77.1% בחמישון העליון. אחוז ההכנסה מקצבאות ומתמיכות בחמישון התחתון עמד על 34.4% לעומת 5.4% בחמישון העליון. בחמישון העליון יש 1.7 מפרנסים בממוצע לעומת 0.9 מפרנסים בחמישון התחתון.

הרכב ההכנסות בחמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית לפי מקור הכנסה, 2018 (הלמ"ס)

ל-95.7% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מחשב לעומת 50.8% בעשירון התחתון. ל-5.7% מהאוכלוסייה יש אופניים חשמליים, ול-3.3% יש קורקינט חשמלי. ל-94.3% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מכונית אחת לפחות, ול-55% מהם יש שתי מכוניות ויותר. לעומת זאת, ל-42.8% ממשקי הבית בעשירון התחתון יש מכונית אחת לפחות, ול-4.8% יש שתי מכוניות ויותר.

אחוז הבעלות על טלפונים ניידים עלה מ-83.7% בשנת 2004 ל-97.9% ב-2018. ל-45.4% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מתקן לטיהור מים (כולל גם מתקן למים מינרליים) לעומת 14.6% ממשקי הבית בעשירון התחתון.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website