שינוי מגמה?

שוב פערים בין נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר לנתוני הלמ"ס. בעוד שהכלכלן הראשי פרסם אתמול (רביעי) דו"ח הטוען שהקיפאון בשוק הדיור נמשך ומספר העסקאות בירידה, בלמ"ס מפרסמים היום את דו"ח הכמות המבוקשת של דירות חדשות, בו הם מציגים נתונים המראים כי בחודשים האחרונים יש דווקא שינוי מגמה ועליה במספר הדירות החדשות שנמכרו ומספר הדירות שאינן למכירה שהחלה בנייתן.

על פי הלמ"ס בחודשים יולי עד ספטמבר נרשמה עליה של 7.9% בביקוש לדירות חדשות לעומת שלושת החודשים הקודמים (אפריל – יוני). בין יולי לספטמבר נמכרו סה"כ 5,260 דירות חדשות אליהן מתווספות עוד 4,520 דירות שלא למכירה (בנה ביתך וקבוצות רכישה) שהחלה בנייתן, סה"כ 9,780 דירות חדשות. את עיקר העליה משייכים בלמ"ס דווקא לדירות שאינן למכירה שעלו ב 23.3% לעומת שלושת החודשים הקודמים, בעוד שדירות שנמכרו על ידי קבלנים עלו ב 0.8% בלבד לאחר ניכוי עונתיות.

ההבדל בין נתוני הלמ"ס לאלו של הכלכלן הראשי נעוץ במקור הנתונים. בעוד שהכלכלן הראשי מסתמך על נתוני רשות המיסים ולמעשה סופר כל עסקה שעליה דווח, הלמ"ס מתבסס על נתוני משרד הבינוי והשיכון. הבדל נוסף באופן הספירה של שני הגופים נעוץ בשלב בתהליך הבניה שבו נכנסת הדירה לספירה. הלמ"ס סופרים עסקאות רכישה של דירות חדשות, רק לאחר שבנייתן החלה.

אם להתייחס לנתוני הלמ"ס, במטה הדיור ובלשכת שר האוצר יכולים להיות מרוצים. אומנם מדובר על עליה קלה לאחר חודשים ארוכים של ירידות (מאז קיץ 2015), אבל זהו המצב הרצוי אליו חותרים שר האוצר ואנשי קבינט הדיור – ירידה מתונה ועקבית במחירי הדירות יחד עם עליה במספר העסקאות, כלומר במספר הדירות החדשות שנכנסות לשוק. העליה במספר הדירות החדשות שנמכרו יכולה להעיד אולי שבענף הבניה הפנימו וקיבלו את ירידת המחירים, וחוזרים לשווק דירות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website