שיעור האבטלה ירד ל-9.8%, המשמעות: דמי האבטלה יירדו

שיעור הבלתי מועסקים והעובדים שנעדרו ממקום עבודתם במהלך אוגוסט עמד על 9.8%, כך פרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על-פי חוק הביטוח הלאומי, 30 יום לאחר הפרסום כי הנתון ירד אל מתחת ל-10%, אמורים דמי האבטלה לזכאים מתוקף ההקלות להצטמצם ב-10%.

הנתון החודשי יורד אל מתחת ל-10%, זאת על אף שהן במחצית הראשונה של אוגוסט והן במחציתו השנייה עמד על 10.4%. הסיבה לכך, היא שבהסתכלות חודשית, כל אדם שעבד ולו יום עבודה אחד במהלך החודש נחשב לחלק מכוח העבודה ואין חפיפה מוחלטת בין הנתונים של כל חצי חודש.

שיעור הבלתי מועסקים, כלומר מי שחיפשו עבודה ולא מצאו, במחצית השנייה של אוגוסט עלה מ-5.7% בחצי השני של יולי ועומד על 6% שהם כ-243 אלף איש. נתון זה בימי שגרה מהווה את מדד האבטלה. שיעור העובדים שנעדרו זמנית מעבודתם עמד במחצית השנייה של אוגוסט על 4.4%, שהם כ-183 אלף איש. מלבדם, היו עוד כ-65,200 איש שהפסיקו לעבוד מאז חודש מרץ 2020 אך אינם מחפשים כעת עבודה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בסך הכל, שיעור האבטלה ה’רחב’ במחצית השנייה של אוגוסט עמד על 11.8%, עם למעלה מ-483 אלף מובטלים, זאת לעומת 12.4% במחצית השנייה של חודש יולי.
חוק הביטוח הלאומי הצמיד כאמור את ההקלות בדמי האבטלה דווקא לנתוני הלמ"ס, ולא לנתון ה’רחב’ של האבטלה, אלא לשיעור הבלתי מועסקים והעובדים שנעדרו מעבודתם בשל הקורונה בלבד (בלא העובדים שפוטרו מעבודתם בתקופת הקורונה, אך אינם מחפשים כיום עבודה).

ירידה של נתון זה למתחת ל-10% כפי שקרה כעת צפויה לגרור בתוך 30 יום הקטנה של דמי האבטלה ב-10%. ירידה של נתון זה אל מתחת ל-7.5%, תוביל לביטול ההקלות לזכאות לדמי אבטלה בתוך 30 יום מפרסומה על-ידי הלמ"ס.

רק לאחרונה התייחס מבקר המדינה לקושי בהערכת מספר המובטלים בישראל ולכך שנתונים אלו נבדקים כיום על-ידי שלושה גופים במקביל, המפיקים נתונים שונים לגמרי: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שירות התעסוקה והביטוח הלאומי. המבקר קרא ליישם את הוראות החוק המחייבות מעסיקים בדיווח פרטני על כל עובד ועובד לביטוח הלאומי, בניגוד למצב היום בו דיווח שכזה מבוצע רק פעמיים בשנה. כך, קבע מבקר המדינה, דווקא נתוני הביטוח הלאומי, ולא הלמ"ס, יוכלו לשמש כנתונים מהימנים המתעדכנים תדיר באשר לשיעור האבטלה במשק, לצורך קביעת מדיניות מושכלת.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website