“שירות המדינה הוא חוד החנית שמסמן באיזה סוג חברה אנחנו רוצים לחיות”

הנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה, עו"ד מרים כבהא, קוראת לשרי הממשלה ולנציבות שירות המדינה לפעול למינויין של מנכ"ליות למשרדי הממשלה החדשה. בממשלה היוצאת, מתוך 29 משרדים כיהנו שתי מנכ"ליות בלבד. השבוע שלחה כבהא מכתב לנציב שירות המדינה בבקשה שיפעל אף הוא להבטחת הייצוג ההולם לנשים בתפקיד זה.

"אני יודעת שהנציב הוא לא הכתובת היחידה, ומטרתנו היא להנכיח את הנושא המגדרי גם בפני השרים והשרות החדשים הנכנסים לתפקיד. ככל שהנושא המגדרי יונח על שולחן השרים בבואם להחליט, ככל שיהיו מודעים יותר לחוסר הייצוג המובהק ולחובת הייצוג ההולם, אנחנו סבורים שהשרים יעשו מאמץ כדי להשיג אישה מתאימה לתפקיד", אמרה כבהא. "אני חושבת שמדובר במאמץ סביר. לא חסרות נשים בדרגות בכירות ועם השכלה מתאימה וראויה לכהן בתפקיד הזה בלי קושי".

מנכ"ל משרד התחבורה היוצאת קרן טרנר. (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

"שירות המדינה הוא חוד החנית שמסמן באיזה סוג חברה אנחנו רוצים לחיות", הסבירה כבהא. "הוא אמור להנחיל את הנורמות החברתיות לחברה כולה. לא ייתכן שדווקא הגוף הזה, ש-63% מהעובדים בו הן נשים, הייצוג שלהן בדרגת המנכ"ליות יהיה כל כך נמוך. איזה מסר זה מעביר לנשים? שהן לא ראויות להיות מקודמות? זה מסר לא רק לשירות המדינה פנימה אלה גם למשק כולו, גם לחברות המסחריות". דו"ח של הכנסת מאוגוסט 2019 העלה כי נשים מהוות גם רק כשליש מ-56 הסמנכ"לים והמנהלים האדמיניסטרטיביים, ורק חמישית מ-91 המנכ"לים ומקבילי מנכ"לים בשירות המדינה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

העובדה שתפקיד מנכ"ל המשרד הינו משרת אמון, הכפופה לאישור הממשלה וועדת המינויים שליד נציבות שירות המדינה, אינה סותרת לדבריה את החובה הקבועה בחוק לקדם ייצוג הולם. "לא נוכל להתערב בשיקולים של אמון, אבל אנחנו רוצים שיבחנו נשים, וייתנו לנושא קדימות ועדיפות. אני ממש מפצירה ומבקשת מהשרים החדשים שישקלו את העניין הזה, ונראה בממשלה הקרובה יותר נשים מכהנות כמנכ"ליות".

גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רן נזרי, פנה בתחילת השבוע ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, וביקש מהם להביא את חשיבות הנושא לידיעת השרים החדשים. נזרי הדגיש כי מיעוט המנכ"ליות במשרדי הממשלה היוצאת אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של הממשלה לקיים את הוראות החקיקה שעניינן מתן ייצוג הולם לנשים ואת פסיקת בג"צ בנושא.

לא נוכל להתערב בשיקולים של אמון, אבל אנחנו רוצים שיבחנו נשים, וייתנו לנושא קדימות ועדיפות. אני ממש מפצירה ומבקשת מהשרים החדשים שישקלו את העניין הזה, ונראה בממשלה הקרובה יותר נשים מכהנות כמנכ"ליות

"גם בהליך מינוי זה יש להביא בחשבון את עקרון הייצוג ההולם, ובכלל זה לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, במטרה לאתר מועמדות מתאימות שכישוריהן הולמים את התפקיד, ולהביא בפני השר את אפשרות מינויין לתפקיד. על השרים ועל הממשלה בכללותה לקחת בחשבון, במסגרת כלל השיקולים הרלבנטיים, את הצורך להגיע לתוצאה המביאה לידי ביטוי, באופן רוחבי, את החובה לייצוג הולם לנשים בקרב כלל המנהלים הכלליים במשרדי הממשלה. החובה האמורה חלה הן על השר המציע והן על הממשלה שאישורה נדרש למינוי".

נזרי דרש כי חוות הדעת המשפטיות הנלוות להליכי המינוי יתייחסו גם לשאלת הייצוג ההולם והזכיר כי חובה זו חלה גם באשר לאוכלוסיות נוספות, ביניהן: האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית, אנשים עם מוגבלויות, חרדים, עולים חדשים ובני עולים מאתיופיה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website