שירות התעסוקה והמוסד לבטיחות ולגהות יעברו למשרד הכלכלה

חלוקת האחריות בין משרד הכלכלה למשרד הרווחה, תובא לישיבת הממשלה הקרובה. על פי הצעת המחליטים, שירות התעסוקה והמוסד לבטיחות וגהות יועברו מאחריות משרד הרווחה לאחריות משרד הכלכלה. בשלב זה, זרוע העבודה תישאר במשרד הרווחה. העברתה או חלקים ממנה עדיין נבחנים.

זרוע העבודה כוללת למעשה שורה של מינהלים שאחראים על אכיפת חוקי עבודה, נציבות שיוויון זכויות בעבודה, הכשרות מקצועיות ותחום מעונות היום והמשפחתונים. הממונה על זרוע העבודה בשנתיים האחרונות הוא מרדכי אלישע שהגיע למשרד הרווחה ממשרד האוצר.

כאמור, בשלב זה רק הגופים הסטטוטוריים, החיצוניים למשרד, יעברו. בכירים במשרדים המדוברים מסרו לדבר כי החלטה על מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, האחראי על אכיפת חוקי הבטיחות בעבודה, יחידת האכיפה של חוקי העבודה ושאר אגפי זרוע העבודה  במשרד הרווחה בשלב זה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

Leave a Reply

Name *
Email *
Website