תורת האבולוציה

לעיתים אני נוטה לשכוח
שהלכתי פעם על ארבע,
מאחר ולא היה לי נוח
הורדתי שתיים
והלכתי זקוף כברוש.
הגדלתי ראש
ונשארתי דוקא
עם שתי רגליים
על הקרקע.
אני קורא בתנ"ך
שהאל ברא
את העוף
ואחר כך
את אדם וחוה,
לכן אני שואל
מדוע אני דומה לקוף?

Leave a Reply

Name *
Email *
Website