תזכיר חוק חדש יאפשר למשרד העבודה להקפיא אתרי בניה של קבלנים רשלנים

בהתאם להסכם הבטיחות שנחתם בין ההסתדרות ומשרדי הממשלה, מקדם משרד הבינוי והשיכון תזכיר חוק להתליית רישיונם של קבלנים שבאתריהם אירעו תאונות שגרמו למותו של עובד. המשמעות היא שקבלנים אלו יאלצו לעצור את העבודה בכלל אתריהם למשך 30 ימים או עד שיוכיחו לראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה כי הם ממלאים אחר כל כללי הבטיחות באתרי הבניה שבאחריותם.

כמו כן מוצע כי הרשם יוכל לשלול את רישיונו של קבלן במקרה בו ראש מנהל הבטיחות מציג בפניו חוות דעת על-פיה הקבלן הפר את כללי הבטיחות בעבודה באופן מסכן חיים, על סמך צווי בטיחות שניתנו באתריו. עם זאת, לפי נוסח החוק, לא ינקטו הליכים כנגד קבלנים בגין צווים שניתנו בעבר, טרם חקיקתו – אלא רק בגין הפרות בטיחות עתידיות.

שנים רבות עברו מבלי שרשם הקבלנים ינקוט עמדה וינקוף אצבע כלפי קבלנים שגרמו ברשלנותם למותם ו/או פציעתם של עובדים באתרים שבאחריותם. במשך שנים אלו ועד היום מאות עובדים איבדו את חייהם ועשרות אלפים נפצעו

על-פי ההסכם שנחתם לפני כחודש בין יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן; שר השיכון, יואב גלנט; שר האוצר, משה כחלון ושר העבודה והרווחה, חיים כץ, אמורים השרים לפעול להעברת חקיקה זו כבר במושב הכנסת הנוכחי.

כבר כיום מקבל רשם הקבלנים את כלל צווי הבטיחות הניתנים לקבלני הביצוע על-ידי משרד העבודה והרווחה, וכן את צווי הסגירה של אתרים בהם אירעו תאונות קשות וקטלניות. בפברואר האחרון שלח הרשם לקבלנים הודעה המתריעה כי בכוונתו לנקוט סנקציות כנגד קבלנים מפירי הוראות בטיחות, אולם עד היום נמנע מלנקוט כל סנקציה כנגד קבלנים המתרשלים בתחום הבטיחות באופן סדרתי, ואף כנגד קבלנים שבאתריהם נהרגו ונפצעו עובדים.

הודעה על הפסקת העבודות באתר הבנייה בו נהרג כאמל אגבארייה ז"ל, 9 באוקטובר 2018 (קרדיט: משרד העבודה והרווחה)

בעבר טענו נציגי הרשם בפני ועדת הכלכלה כי הרף המינימלי לשלילת רישיונו של קבלן שהורשע בהליך פלילי של גרימת מוות או חבלה חמורה ברשלנות הוא שייפסק כנגדו קנס על סך 7,200 שקלים או מאסר בפועל של שלושה חודשים, וכי מבדיקה שערך הרשם, לא ניתנו עד היום פסקי דין העומדים בסף זה.

"לראשונה אנו עדים להתייחסות רצינית מצד משרד הבינוי והשיכון העולה מהצעת חוק חדשה, המבקשת לקבוע את רף ההרתעה הנדרש על מנת לבלום את ההפקרות בתחום הבטיחות באתרי הבניה", מסרו מארגון ‘קו לעובד’. "שנים רבות עברו מבלי שרשם הקבלנים ינקוט עמדה וינקוף אצבע כלפי קבלנים שגרמו ברשלנותם למותם ו/או פציעתם של עובדים באתרים שבאחריותם. במשך שנים אלו ועד היום מאות עובדים איבדו את חייהם ועשרות אלפים נפצעו", נמסר מהארגון שמברך את משרד השיכון והבינוי על הצעת החוק המבקשת להרחיב את סמכויותיו של רשם הקבלנים, "כך שתתאפשר לו נקיטה בהליכי משמעת משמעותיים נגד קבלנים מפרי הוראות בטיחות המסכנים את עובדיהם". בקו לעובד הדגישו את החשיבות של העברת החקיקה במהירות, "על מנת שתספק מענה הולם למצב החירום הנוכחי ותסייע לבלום את העלייה החמורה שנרשמה השנה במספר ההרוגים מתאונות עבודה בענף הבניין".

אתר בנייה בראש העין בו נהרגו שני עובדים בנפילה מגובה, 13 באוגוסט 2018. (צילום: הקבוצה למאבק בתאונות בניין)

לצד זאת, ציינו בארגון כי על מנת שהשינויים המוצעים יתורגמו להרתעה אפקטיבית, נדרשת הגדלה משמעותית במספר המפקחים במנהל הבטיחות. "ללא פיקוח ברמה הולמת ונאותה לא יהיה באפשרות רשם הקבלנים לממש את הסמכויות החדשות שיואצלו לו. כמו כן, על שר הבינוי והשיכון להשלים את המלאכה ולתקן את תקנות רשם הקבלנים כך שכל קבלן אשר הורשע בעבירת בטיחות יועמד לדין משמעתי בפני רשם הקבלנים, וזאת ללא קשר לרמת העונש שגזר עליו בית המשפט".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website