תחת כנפך: האם אפשר לקחת ימי מחלה גם כשבן הזוג חולה?

דני סנדרסון שר באלבומו "קופץ לשנייה" על על בת זוגו בשיר "היא חולה", "שכואב לה קצת הראש/קשה לה להירדם/נאנחת עד שלוש/בעצב מתקדם/שוכבת, חושבת/מנין הישועה/היא חולה/ היא חולה/ רק אני אציל אותה/". סנדרסון אולי יציל את בת זוגו אבל הוא צריך לזכור כי הוא גם יכול לקחת ימי מחלה על חשבון מכסתו ממקום העבודה שלו ולא לעזוב את זוגתו החולה לנפשה בבית וזאת בהתאם להוראות חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח – 1998.

 

מיהו בן/בת זוג ?

לפי הפסיקה, המובן הלשוני של הדיבור "בן זוג" דינו אחד מהשניים שהם זוג. אם כן, בן זוג הוא אחד מצמד ואין דרישה כי בני הזוג יהיו נשואים כדת וכדין.

מיהו בן/בת זוג חולה?

הזכאות לימי מחלה עקב מחלת בן זוג, במקרה של מחלה שאינה ממארת, היא כאשר בן זוג חלה והפך תלוי לחלוטין בזולת לצורך פעילות יומיומית (כמו אכילה, התלבשות, רחצה ועוד).

 האם יש ימי מחלה מיוחדים למחלת בת זוג?

לא. עובדת זכאית לזקוף מחלה של בן זוגה אך ורק על חשבון מכסת המחלה הצבורה שלה.

 עד כמה ימי מחלה אפשר לזקוף מהמכסה?

בהתאם להוראות החוק, עובדת זכאית לזקוף עד 6 ימי מחלה בשנה של היעדרות עקב מחלת בן זוגה וזאת על חשבון מכסת המחלה שלה, וכך גם – כמובן מאליו – ההיפך: עובד זכאי לזקוף עד 6 ימי מחלה בשנה עקב מחלת בת זוגו.

מהו גובה דמי מחלה?

עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות, העובדת אינה זכאית לשכר. עבור היום השני והשלישי, העובדת תקבל מחצית משכרה ומהיום הרביעי ואילך, היא תקבל תשלום בגובה שכרה הרגיל.

במקום העבודה שלי יש הסכם קיבוצי עם תנאים מיטיבים מהחוק, מה גובר ?

כמו בעניינים אחרים הנוגעים לחקיקת העבודה – החוק יוצר "רצפה" שממנה אסור לרדת אבל אינו קובע "תקרה". לכן, במקומות עבודה רבים עם הסכם קיבוצי, מספר ימי מחלה גבוה יותר או ימי מחלה משולמים החל מהיום הראשון. במקרים כאלה ההסכם הקיבוצי גובר על החוק שכן על פי טיבו הסכם קיבוצי יכול רק להיטיב מעל החוק ולא ההפך. האמור נכון גם במקרה בו לעובד יש חוזה אישי עם הוראה המיטיבה לעומת החוק או כאשר יש במקום העבודה נוהג המיטיב לעומת החוק.

 מה קורה כאשר אין לי מכסת ימי מחלה צבורה או כאשר המכסה אינה מספיקה לכל ימי המחלה של בן הזוג?

במקרה כזה העובדת רשאי לקחת ימי חופשה על חשבון מכסת החופשה שלה או לצאת לחופשה ללא תשלום, הכל בהתאם להסכמת המעסיק.

מה קורה במקרה של מחלה קשה?

במקרה של, חס וחלילה, מחלה קשה (ממארת), עובדת שעבדה שנה לפחות אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, רשאית לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוגה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלה או מכסת החופשה המגיעים לה, לפי בחירתה.

איזה  אישורים אני צריכה להציג בפני המעסיק שלי?

העובדת צריכה לחתום על טופס הצהרה ולצרף אליו גם אישור רפואי על מחלת בן זוגה כשאישור זה צריך להעיד כי מחלת בן זוג הפכה אותו תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות.

האם קיים איסור לפטר עובד/ת הסועד/ת את בן/ת זוגה?

חשוב לציין, שהאיסור לפטר עובד בתקופת מחלה לא חל ביחס למחלת בן/ת זוג.

שנהיה כולנו בריאים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website