תיקון קל כלפי מעלה: המשק הישראלי צמח ב-3.3% ב-2018

הצמיחה בשנת 2018 עמדה על 3.3%. כך עולה מעדכון אומדני הצמיחה והחשבונות הלאומיים שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה מהנתונים כי ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-3.9%, ההוצאה הציבורית רשמה עלייה של 3.7% והתוצר של המגזר העסקי רשם עליה של 3.4%. לעומת זאת ההשקעה בבנייה למגורים רשמה ירידה חדה של 8.2%.

הנתונים המעודכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משפרים את האומדנים הקודמים לשנת 2018, בהם נרשמה צמיחה הנמוכה מ-3%. המגזר שתרם את הצמיחה המשמעותית ביותר הוא משקי הבית, שממשיכים למשוך את נתוני התוצר כלפי מעלה, אם כי באופן מתון לעומת זה שנרשם ב-2016, אז הגידול בצריכה הפרטית עמד על 6.4%.

באשר להוצאות המגזר הממשלתי הכולל את משרדי הממשלה, הביטוח הלאומי, הרשויות המקומיות והמוסדות הלאומיים, מגזר זה צמח בשנה האחרונה בכ-3.7% כאשר ההוצאה לצריכה הציבורית מסתכמת בכ-302 מיליארד שקלים שהם 22.8% מהתוצר. עוד עולה מהנתונים כי הגרעון של המגזר הממשלתי הסתכם ב-31.7 מיליארד שקלים שהם 2.4% מהתמ"ג. נתון הגבוה משנים קודמות (0.5% מהתמ"ג ב-2017) המוסבר בכך שבעוד שבצד ההכנסות של המגזר הממשלתי נרשמה יציבות בשנת 2018, בצד ההוצאות השוטפות נרשמה עליה של 5.3%.

את המגזר העסקי שצמח ב-3.4% הובילו ענפי החשמל המים והביוב שערכם המוסף עלה ב-7.5% וענף התקשורת והמידע שעלה ב-5.5%. בענף החקלאות נרשמה ירידה בערך המוסף של כ-1.9%.

מלבד לנתוני הצמיחה של מגזרי וענפי המשק השונים מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם את מדד מחירי הסחורות והשירותים במשק שרשם עליה של 1.7% לעומת ירידה של 0.5% ו-0.3% בשנים 2017 ו-2016 בהתאמה. העלייה במדד מחירי הסחורות משקפת עליה של 4.1% במחירי היבוא בעת שמחירי התוצר המקומי עלו ב-1.1% בלבד.

בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD שרשמו צמיחה של 2.4% הצמיחה בישראל (3.3%) עדיין גבוהה יותר . עם זאת הצמיחה לנפש בישראל עומדת על 1.3% נמוך משמעותית מהצמיחה לנפש במדינות ה-OECD שעומד על 1.9% זאת בשל קצב הגידול המהיר יחסית של האוכלוסייה בישראל. התמ"ג לנפש במונחי כוח קניה (PPP) בישראל עומד על 89% מהממוצע במדינות ה-OECD כשרמת המחירים בישראל עדיין גבוהה מאוד ביחס לשאר מדינות הארגון ועומדת על 116%.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website