1,000 עובדים בהקפאה

האגודה השיתופית קואופ ישראל, ורשת הסופרמרקטים קואופ ישראל שבבעלותה, הגישו היום (שני) בקשה לצו הקפאת הליכים, וזאת לנוכח המצב התזרימי אליו נקלעה הרשת. בתגובה, הודיעו עובדי החברה המאוגדים בהסתדרות על סכסוך עבודה.

לרשת קואופ 42 סניפים בהפעלה עצמית ולמעלה מ-130 סניפים בזכיינות ביישובים כפריים, והיא מעסיקה כ-1,000 עובדים מקצרין ועד אילת.

מהרשת נמסר כי הבקשה הגיעה בעקבות "שחיקת הרווח הגולמי המאפיין את ענף הקמעונאות, ורשתות המזון בפרט. משבר שהחריף משנת 2011 לאור העלייה בעלויות התפעול והגברת התחרות בשוק, ללא ירידה במחירי הסחורות, והוביל לסגירתן של חברות רבות גדולות וקטנות בשוק הקמעונאות הישראלי".

בבקשה שהוגשה היום לבית משפט המחוזי בירושלים, ציינה קואופ, הפועלת מאז שנת 1950, שאינה נמצאת בקריסה כלכלית, וביקשה מבית המשפט לאפשר לה להמשיך בתוכנית ההבראה אותה כבר החלה, במסגרתה מבוצעת מכירה של סניפים מפסידים, ייעול מצבת כוח האדם, מכירת נכסי אגודה (ששוויים עולה על סכום החובות), הליכים אשר נתקעו כעת, בשל היתקלותה של קואופ בקשיים תזרימיים בתקופה קריטית זו.

מהרשת נמסר כי החליטה להגיש את הבקשה להקפאת הליכים כבר כעת, כאשר היא מצויה אך ורק בקשיים כלכליים תזרימים , אך עבודה נכונה יכולה להוביל לפרעון מלוא התחייבויתיה וחובותיה כלפי המבקשים והנושים, לצד המשך הפעילות השוטפת.

על רקע בקשתה של רשת קו-אופ ישראל להקפאת הליכים, אשר הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים, ההסתדרות וועד עובדי הקו-אופ הכריזו לפני זמן קצר על סכסוך עבודה ברשת. מההסתדרות נמסר כי הרקע לסכסוך, נעוץ כאמור בבקשת ההנהלה להיכנס להקפאת הליכים – מהלך שנושא עמו השלכות מרחיקות לכת על ציבור העובדים וזכויותיהם – וזאת ללא קיום היוועצות ומו"מ עם נציגות העובדים כמתחייב.

במסגרת הסכסוך, ההסתדרות וועד העובדים דורשים מההנהלה לקיים משא ומתן מיידי, על מנת להבטיח את זכויות העובדים, מעמדם, ביטחונם התעסוקתי ותנאי עבודתם, עקב ההשלכות הנובעות מהכניסה להקפאת הליכים.

בתוך כך, נציגות העובדים דורשת לקבל מידע ונתונים עדכניים באשר למצבה הפיננסי של החברה, על מנת להבין אם רשת קו-אופ תוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי העובדים, תוך קיום ההסכמים הקיבוציים החלים עליה, והבטחת קיומם גם בהמשך. נציגות העובדים גם דורשת מההנהלה להעביר לקופת הוועד את דמי הוועד שנגבו משכרם של העובדים, אך טרם הועברו לקופת הוועד במשך חודשים ארוכים.

ראש חטיבת המסחר בהסתדרות המעו"ף, ראובן פרי, אמר היום: "לא נאפשר להציב עובדות מוגמרות בשטח בנוגע לעתידם וגורלם של עובדי הקו-אופ. מהלכים מסוג זה וצעדים חד-צדדים בכלל, ייענו בתגובה חריפה מצד ההסתדרות, שתפעל במלוא עוצמתה. המשמעויות וההשלכות הרציניות שיש להליך הכניסה להקפאת הליכים על ציבור העובדים, מחייבות כניסה מיידית למשא ומתן".

פרי הוסיף כי: "כל ניסיון להסתיר מידע מהעובדים או לדחוק אותם הצידה, אינו עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות ותום הלב, שמחייבת את הצדדים, הן במישור המשפטי והן בהיבט יחסי העבודה. אני קורא להנהלת הרשת לפתוח מיד בהידברות עניינית ורצינית מול העובדים, על מנת להבטיח את המשך קיומם של ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים ולשתף את העובדים בכל מידע הקשור להליך הקפאת ההליכים ולעתיד החברה".

יו"ר הוועד הארצי של עובדי הקו-אופ, אורי צרפי, הצטרף לדברי פרי והוסיף כי: "העובדים הם הכוח והלב של קו-אופ, כפי שהיו במשך עשרות שנים, ואנו נילחם למענם ועל עתידם. זו שעת מבחן ואנו קוראים להנהלה להתעשת, לקחת אחריות ולהיכנס למשא ומתן מיידי. לא ניתן לפרק את החברה ונעשה הכול כדי שהיא תישאר שלמה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website