40 נציגים טלפוניים חדשים במשרד המפשטים, שבעה מתוכם גמלאים

במטרה לשפר את יעילות אגף השירות במשרד המשפטים, ולקצר את משך התהליך לקבלת סיוע משפטי לאזרח, הוחלט לגייס לאגף נציגים טלפוניים חדשים. שבעה מתוך 40 הנציגים החדשים, הם גמלאים – כשבמשרד מציינים כי הקשב, הסבלנות וניסיון החיים שלהם תורמים רבות במתן מענה לאזרחים המרגישים פעמים רבות אבודים מול הפרוצדורות והביורוקרטיה שהם נדרשים לעבור.

אשר כהן, גמלאי בן 73, מתנדב כבר 30 שנה. לאחר שהחליט לחפש עבודה ועיסוק בעל משמעות, השתלב בהצלחה במוקד הטלפוני של הסיוע המשפטי. (דוברות משרד המשפטים)

"במסגרת מספר תהליכים שעובר משרד המשפטים בשנים האחרונות והפיכתו למקום עבודה מגוון, הצלחנו לייצר גם פתיחות לקליטתם של גמלאים והכרה בערך המוסף של עבודתם לארגון" מסרה מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור. "יצירת התקנים לגמלאים הינה יוזמה של השר אורי אורבך ז״ל, שמפירותיה נהנים רבים וטובים גם שנים אחרי מותו".

הגמלאים מסייעים בשלבים הראשונים והקריטיים של ההליך לקבלת סיוע משפטי. הם יוצרים קשר טלפוני עם אזרח המעוניין לקבל סיוע משפטי, ובהתאם למצבו הכלכלי, יכולים לשקף לו את מידת זכאותו לסיוע. בהמשך הם מדריכים אותו במילוי המסמכים הדרושים ומסייעים לו בתיאום פגישות עם עורכי הדין של הסיוע המשפטי.

יתרה מכך, בתום שנה מתחילת שילובם במערך המוקד הטלפוני, נמצא כי שילוב הגמלאים במוקד היווה חלק משמעותי בהצלחה להביא לצמצום משך זמן הטיפול מרגע הגשת הבקשה ועד לראיון עם עורך הדין ב-42%. בהתאם לכך, הלקוחות מגיעים מוכנים לראיון, עם כל המסמכים הנדרשים ובמועד שמתאים להם.

שילוב הגמלאים במערך הינו חלק מתכנית ניסיונית שלוש-שנתית הכוללת העסקת 60 גמלאים בתקנים ייחודיים בשירות המדינה, כיישום של החלטת ממשלה משנת 2015 שמטרתה הגברת השילוב של מבוגרים בשוק העבודה כחלק מהיערכות המדינה לתהליכי הזדקנות האוכלוסייה. על פי הצלחת התכנית תבחן הרחבתה.

עם העליה בתוחלת החיים, אזרחים רבים יותר מגיעים לגיל פרישה כשהם מעוניינים ויכולים להמשיך ולעבוד. ההתפתחויות בשדה הרפואי אף הן מאפשרות ליותר ויותר אנשים להזדקן כשהם שומרים על תפקודיהם ויכולותיהם גם בגיל מבוגר. החוק בישראל מאפשר למעסיק לכפות על עובד לפרוש מעבודתו לאחר גיל 67.

כיום מחויב נציב שירות המדינה על פי חוק שירות המדינה להוציא עובד מדינה שהגיע לגיל פרישה לגמלאות – למעט באישור מיוחד להארכת תקופת עבודתו של וועדת שירות המדינה (ובהסכמתו). בשלב זה נקבע כי לא יועסקו במסגרת התכנית הניסיונית לשילוב גמלאים בשירות המדינה – גמלאים שפרשו זה מכבר מהשירות. כמו כן, מגדירות הנחיות נציב שירות המדינה כי התפקידים להם יוקצו התקנים להעסקת גמלאים יהיו כאלה המתאפיינים בתחלופה גבוהה והכוללים משימות שלא היו מוטלות על עובד מדינה בתקן קבוע ובמשרה מלאה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website