7 עובדים סינים התבצרו על מנוף ברחובות על רקע סכסוך עבודה

שבעה עובדים סינים התבצרו על עגורן ברחוב זכריה חתוכה רחובות, ככל הנראה על רקע סכסוך עבודה ובמחאה על כך שלא קיבלו לטענתם משכורת. מנהל באתר הזעיק משטרה שהגיעה עם צוותי משא ומתן, ובסופו של דבר, ירדו העובדים מהעגורן. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נבדקות.

אין זו הפעם הראשונה שפועלים סינים מתבצרים בגובה, ואף מאיימים ליטול את חייהם בטענה שלא שולם להם שכרם. עובדים אלו נושאים פעמים רבות בעלויות כבדות בתהליך ההגעה לעבודה בישראל, ולעיתים נדרשים לשלם דמי תיווך גבוהים – אותם עליהם להחזיר בתקופת עבודתם. החוק הישראלי כובל את הפועלים למעסיקם בחברות כח האדם הזרות. עובדה שהופכת שחושפת אותם במיוחד לניצול.

יש לציין כי בינואר 2017 נחתם הסכם בילטרלי בין ממשלת ישראל למשרד הסחר הסיני ואיגוד הקבלנים הסיני, שמטרתו הייתה בין היתר לצמצם את התופעה של גביית דמי תיווך גבוהים מהפועלים הסינים. עם זאת, נייר עמדה שהגיש ארגון קו לעובד על הסכם זה, ציין כי ההסכם לא כולל מנגנון ממשי שימנע את הגביה של דמי התיווך וכתוצאה מכך את שיעבודם של עובדים לחובות. המנגנון שכן קיים בהסכם, מבוסס על גורמים סיניים שלהם אינטרס כלכלי.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד ציינו בקו לעובד, כי ההסכם הבילטרלי כולל סעיף הקובע כי עובד "שלא ציית לתנאי ההעסקה" יגורש מישראל, ללא פירוש, פירוט או הסתייגויות – הוראה, שלטענתם, מניחה תשתית להפעלת לחץ על העובדים, "באופן שיקשה עליהם לעמוד על זכויותיהם ויניח תשתית של ממש לפגיעה בהם".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website