80 ק”מ: ההסתדרות והתעשיינים קוראים להרחבת טווח הפיצויים לאחר לחימה

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו"ר התאחדות התעשיינים שרגא ברוש פנו לראש הממשלה נתניהו בקריאה לתקן את מנגנון הפיצויים הקיים, כך שיחול על בעלי עסקים הנמצאים עד 80 ק"מ מגדר המערכת, במקום 40 ק"מ כפי שמוגדר כיום.

כזכור, נוכח אירועי הירי מרצועת עזה ניתנה החלטה של פיקוד העורף שלא להתייצב לעבודה ושלא לפתוח את מוסדות החינוך במרכז ובדרום הארץ. בעקבות החלטה זו הושבתה העבודה הסדירה במגזר העסקי בישראל עד לטווח 80 ק"מ, ועובדים רבים נעדרו מעבודתם.

יו״ר ההסתדרות ארנון בר דוד ויו"ר התאחדות התעשיינים שרגא ברוש (צילום: דוברות ההסתדרות ופלאש90)

הפנייה לראש הממשלה באה לאחר חתימתו בשבוע שעבר על צו ההרחבה שהחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם על פי הוראות פיקוד העורף, על כלל המעסיקים במשק. "ראשית ברצוננו להודות על חתימתך על צו ההרחבה שהרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 14.08.2019, בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם על פי הוראות פיקוד העורף, על כלל המעסיקים במשק", כתבו בר-דוד וברוש. "לצד זאת, אנו חוזרים על בקשתנו […] לתקן את מנגנון הפיצויים הקיים כך שיחול על בעלי עסקים בהתאם לאזור שלגביו הכריז שר הביטחון ביום 12.11.2019 ‘מצב מיוחד בעורף’, קרי 80 ק"מ מגדר המערכת של רצועת עזה".

"במטרה לאפשר תשלום שכר לעובדים אלו, שההיעדרות נכפתה עליהם, ולפצות את המעסיקים על תשלום השכר", כותבים בר-דוד וברוש, "יש לתקן בהוראת שעה את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973, ולהרחיב את תחולתן כך שיפוצו מקומות עבודה במרחק של 40 עד 80 ק"מ, ובהתאם להחלטות פיקוד העורף".​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website