88% מהעובדים בישראל מרוצים מעבודתם, רק 60% מרוצים מהכנסתם

88% מהעובדים בישראל מרוצים מעבודתם, ו-60% מרוצים מהכנסתם, כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2018. עם זאת, 22% מהעובדים ציינו כי הם "לא כל כך מצליחים" לגמור את החודש, ואילו 5% ציינו כי אינם מצליחים כלל לכסות את הוצאותיהם החודשיות. הסקר מעלה כי -15% מהמועסקים חשו עניים במהלך חמשת השנים האחרונות. הנתונים נאספו בראיונות עם כ-7,450 אנשים, בני 20 ומעלה, המייצגים כ-6.5 מיליון איש.

כיסוי הוצאות חודשיות ותחושת עוני. (נתונים: הלמ"ס/גרפיקה: אידאה)

המקצועות בהן נרשמו שיעורי שביעות רצון נמוכה מהכנסתם הם עבודה סוציאליים
(44%), מטפלות סיעודיות (45%), מפקחים על תחזוקת בניינים ומשק בית (46%),
עובדי ניקיון (47%), מוכרים וקופאים (48%), מאבטחים (49%) ועובדי שירות לקוחות
(50%). נתון מעניין מלמד כי בקרב עובדים סוציאליים ובקרב גננות ומורים בבית הספר
היסודי ניכר פער ניכר בין שביעות רצונם הכללית מעבודתם, העולה על 90% – לבין
שביעות רצונם מהכנסה (44% ו-51% בהתאמה).

המקצועות בהן נרשמו אחוזי שביעות הרצון הגבוהים ביותר מההכנסה הם
מפתחי תכנה ומנתחי יישומים (77%); מרצים באוניברסיטאות ובמוסדות ההשכלה הגבוהה (82%); מנכ"לים ומנהלים בכירים (76%); מנהלים בענפי התעשייה, הבנייה וההפצה של שירותים מקצועיים (77%); ומנהלים אדמניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח (86%).

עוד עולה מהנתונים כי 89% מהעובדים מעידים כי מקום עבודתם משתתף בתוכנית הפנסיה שלהם, בהתאם לצו ההרחבה הקובע פנסיית חובה בישראל שנחתם בעקבות הסכמי ההסתדרות והמעסיקים. 86% מעידים כי הם זכאים לתשלום מלא עבור ימי חופשה, כש-4% זכאים ל-10 ימי חופשה או פחות מכך בשנה, 49% זכאים ל-11 עד 20 ימי חופשה, 24% זכאים ל-21 עד 30 ימי חופשה, ו-3% זכאים ל-31 ימי חופשה או יותר.

58% מהעובדים דיווחו כי הם זכאים להפרשות לקרן השתלמות. 55% זכאים לתשלום בגין ימי מחלה החל מיום המחלה הראשון. ל-31% ביטוח חיים בהשתתפות המעסיק. 18% זכאים להשתתפות מעסיק בהוצאות רכב, ו-14% לרכב מטעם המעסיק. 9% מהעובדים מקבלים "אופציות" הוניות במקום עבודתם. ול-35% מהשכירים יש השתתפות של המעסיק בתשלום עבור קורסים והשתלמויות.

(קרדיט: הלמ"ס)

64% מהעובדים מעידים כי כלל אינם חוששים לאבד את עבודתם בשנה הקרובה. ל-27% יש חשש קטן ואילו ל-6% חשש גדול. המקצועות בהם נרשם החשש הגבוה ביותר מפני איבוד עבודה בשנה הקרובה הם: נהגים (49%), מעצבי שיער ומקצועות היופי (49%), מנכ"לים ומנהלים בכירים (46%), מפקחים על תחזוקת בניינים ועל עבודות משק בית (46%) וטבחים ושפים (44%).

42% מהעובדים בני 20 ומעלה עובדים ביישוב מגוריהם. בערים המונות למעלה ממאה אלף תושבים, 54% עובדים בעיר בה הם גרים. חריגה מבחינה זו ירושלים, בה 86% עובדים בעיר עצמה, יהודים וערבים כאחד. על פי הסקר, לכשליש (32%) מהעובדים לוקח פחות מרבע שעה להגיע מביתם למקום עבודתם. ל-26% לוקח בין רבע שעה ל-29 דקות, ל-16% בין חצי שעה ל-44 דקות, 11% בין 45 דקות ל-59 דקות, ל-11% שעה ויותר, ול-5% משך ההגעה לעבודה אינו קבוע. 61% מהעובדים מגיעים לעבודתם ברכב פרטי או מסחרי (כולל אופנוע), 16% באוטובוסים או מוניות שירות, 7% בהסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה, 7% ברגל, 2.8% ברכבת ו-1.5% באופניים. היתר מגיעים באמצעי אחר או עובדים מהבית.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website