DP World מדובאי ומספנות ישראל יקבלו גישה לחדר המידע של נמל חיפה

תעשיות מספנות ישראל וחברת DP World מדובאי, המתמודדות יחד על רכישת נמל חיפה, קיבלו אישור להיכנס לחדר המידע שפתחה רשות החברות כחלק מהליך ההפרטה של הנמל. רשות התחרות קבעה כי אם יזכו, נמל שמפעילה היום מספנות ישראל יימכר לבעלות חדשה.

חדר המידע של רשות החברות כולל את החומרים שהעלה נמל חיפה במטרה לאפשר לקבוצות המשתתפות במכרז ללמוד את הפעילות לעומק. חשיפת שתי השותפות למידע אמורה להיות מוגבלת, ובאמצעות צד שלישי, זאת משום שלמספנות ישראל יש עניין עסקי במידע על לקוחות נמל חיפה בו הם מתחרים כיום. מידע שעשוי להועיל לחברה גם אם לא תזכה במכרז ההפרטה.

נמל מספנות ישראל (צילום: אבי נגר, לבר ועד העובדים)

מספנות ישראל הופרטה ב-1995, אז הייתה עיקר פעילותה תכנון ובניית כלי שייט צבאיים ואזרחיים. נמל המספנות שבבעלותה, הנמל הפרטי הראשון בישראל, משמש היום בעיקר לקליטת מטען כללי ופריקת מלט מיובא, עסק בו שותפים גם בעלי הנמל כיבואנים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי הסכם היסטורי, נפח הפריקה בנמל אמור להיות מוגבל ל-5% מנפח היבוא לישראל, אם כי בשנים האחרונות הנפח בפועל עולה, חלק מהזמן, מעל המגבלה. בעבור בעלי מספנות ישראל, האפשרות לרכוש את נמל חיפה היא למעשה האפשרות להמיר נמל קטן ורווחי, עם יחסי עבודה שקטים, אך אופק פעילות שהגיע למיצוי, בנמל גדול ומגוון יותר, עם ועד עובדים חזק יותר, וכושר קליטה רב שלא מנוצל כיום.

DP World פועלת בכ-50 מדינות ובכ-130 מרכזים ונמלים ברחבי העולם. בין היתר, מפעילה החברה את נמל ג’בל עלי באיחוד האמירות, אחד מחמשת נמלי הים הגדולים בעולם.

בשנה החולפת טיפלה החברה בלמעלה מ-70 מיליון יחידות מכולה, כ-9% מתעבורת המכולות העולמית. לשם השוואה, היקף פעילות המכולות בכלל נמלי ישראל עמד בשנה החולפת על כ-3 מיליון יחידות מכולה.

חברת SIPG הסינית, שזכתה במכרז להפעלת נמל המפרץ, פועלת בתחום הנמלים. החברה פעולת במיוחד בנמל שנחאי, הגדול בעולם, בו לבדו עברו 43.5  מיליון יחידות מכולה ב-2020.

האם תהיה תחרות של ממש?

בעיר חיפה יפעלו שלושה נמלים, שלכאורה יתחרו זה בזה. בפועל, לשלושה פעילות שונה מאוד מבחינת התשתיות המותקנות בהם. נמל המפרץ יתפעל מכולות בלבד, באמצעות מנופי ענק חדשים בעלי רמת אוטומציה גבוהה. בנמל חיפה, יש פעילות מגוונת של פריקת מכוניות, גרעינים, מטען כללי ומכולות. סביר להניח שנתח הפעילות במכולות ירד לטובת נמל המפרץ.

נמל חיפה (צילום: גילעד שרים)

בנמל מספנות ישראל מייבאים מטען כללי, אך החל מ-2016, יש בנמל פעילות ערה בתחום יבוא המלט של חברת סימנט, שבבעלות שלומי פוגל מבעלי מספנות ישראל. פעילות שפוגעת קשות ביצרניות המלט הישראליות נשר ומלט הר טוב.

DP World ו-SIPG מפעילות נמלים רבים, מה שמעניק לשתי החברות יכולת להשפיע מסחרית על חברות ספנות. לכן, ישתלם להן להתאים את הקווים שלהן בין נמלים בהם הן שותפות.

התרחיש הסביר, אם כן, הוא לא תחרות של ממש, אלא דווקא תהליך התמחות. כל נמל יוביל בתחום נמלי ספציפי, בהתאם ליתרונותיו התשתיתיים או המסחריים ולקשרים הענפיים של בעליו.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website